В днешни дни професията счетоводител става все по-популярна и желана. Според Семейни финанси тя има множество предимства, като основното е плаващото работно време и това че можете да работите от вкъщи.

Работа като счетоводител можете да откриете по всяко време в интернет пространството.

Все пак всяка фирма или предприятие се нуждае от главен счетоводител, одитор или с други думи специалист, който да прави счетоводните сметки.

Ако сте се насочили точно към професията счетоводител ние от Semeini finansi Ви съветваме да прочетете интересните редове по-надолу.


Що е то счетоводство ?

Към днешна дата счетоводството може да бъде описано като “езикът на бизнеса”. То е средството за предоставяне на финансова информация, описваща пасивите и активите, капитала, приходите и разходите на пари за една фирма или предприятие.

Тази информация може да бъде използвана от много хора, за които съответната фирма или предприятие представлява интерес, например собственици, хора с инвестиционни намерения, акционери и редица други.

Ако Вие желаете да направите кариера в България, като счетоводител ще трябва да се запознаете с основните терминологии в счетоводството например:
 • Активи и пасиви. Като актив приемаме всичко онова, с което дадено предприятие разполага. Те са придобити от дадено предприятие ресурси, от които се очаква съответната икономическа изгода. Като актив например можем да посочим:
 • производствено оборудване; суровини и материали; земи и редица други.  Пасивите са всички тези задължения на определено предприятие, които водят до намаляване на стойността на икономическата изгода. За пасиви можем да дадем примери: задължения към доставчици; задължения към финансови институции; облигационни данъци и така нататък.  Балансът представлява пасивите и активите на отчетна единица. Той представлява едно равенство между всичко, което има едно предприятие и това, което то дължи;
 • Счетоводни сметки. Те са един способ за текущо отчитане на пасивите, капитала и активите на дадено предприятие. Наименованията на счетоводните сметки зависят от съответните обекти на отчитане и от изискванията, които се съставят за получаване на определена информация.

В какви професии мога да се реализирам ?

Всеки счетоводител трябва да има определени знания в счетоводното и данъчното законодателство, да може да използва законите, които касаят професионалната сфера. Според нас от Семейни финанси за да бъде наистина компетентен, истинският професионалист трябва отлично да познава компютърни програми, като например, Excel, Word, някои правни бази и поне един счетоводен софтуер.

Тук ние от Семейни финанси трябва да отбележим, че базовите качества, които би трябвало да има един специалист, който е решил да избере професията „счетоводител“, са: старание; търпение; правилно планиране на работата и ред други.

В днешно време можете да намерите в онлайн пространството огромен брой обяви, например за:
 • Специалист счетоводна отчетност. За тази професия повечето фирми изискват опит в областта на Финансите, добро ниво на английски език и  внимание към детайлите;
 • Експерт Данъци. Голяма част от фирмите, които предлагат подобна позиция изискват от кандидатите да имат завършено висше образование в областта на Икономиката или Финансите,много добри компютърни умения, отлично ниво на английски и втори западен език би представлявал предимство за кандидата;
 • Главен счетоводител. Тази професия е свързана с изключително много задължения, които Вие бихте имали. Едни от тях са да ръководите и подпомагате: процеса на счетоводното отчитане на цялостната първична документация,осчетоводяването на банковите и касовите документи; изготвянето на платежни ведомости и документи за заплати; изготвянето на трудови договори, заповеди и анекси и редица други;
 • Финансов одитор. Ако Вие имате значителен интерес в сферата на финансите, обичате да изчислявате и разполагате с  аналитично мислене, ако сте амбицирани да се развивате и да се обучавате непрестанно и ако искате да имате голям принос в големи и интересни проекти, значи тази професия е точно за Вас.

Какви курсове за счетоводство има по света ?

За да направите кариера в България в областта на счетоводството, освен че трябва да имате интерес в тази сфера на дейност, трябва да се сдобиете и с определени знания, образование и сертификати за да можете свободно да практикувате професията счетоводител.

Някои от изпитите, които трябва да издържите биха били например:
 • ACCA изпити в България. Според Semeini finansi успешно положените ACCA изпити в България са една своеобразна гаранция, че Вие притежавате всички така необходими финансови и счетоводни знания и умения, които със сигурност ще Ви изпратят много напред в професионално отношение. ACCA е абревиатура, която се разпознава в цял свят;
 • CPA акредитации. Ако Вашата цел е да започнете с публична отчетност и евентуално да придобиете лицензирана CPA акредитация, ще трябва да се потрудите и да завършите най-малко бакалавърска степен по счетоводство или друга подобна област.

Какво казват Semeini finansi ?

Ние от Semeini finansi Ви съветваме още преди да започнете кариера в България в това професионално направление да разгледате какво се предлага на пазара на труда и към коя по-точно професия бихте желали да се ориентирате.

По този начин Вие бихте могли да се подготвите по-добре за бъдещата си кариера като:
 • Предварително прочетете специализирана литература;
 • Посетите допълнителни курсове за професионално обучение;
 • Изберете специалността в университета, която ще бъде най-подходяща.