В крайна сметка, въпросът е следния: да работиш за друг или да работиш за себе си? Не е задължително да избираш веднъж за винаги едно от двете , тъй като през живота си много хора “пътуват” между службата си и собствения бизнес, между статута на служител и този на работодател. Понякога е възможно толкова бързо да станеш отново служител , колкото си станал работодател в малък бизнес и обратното.

В сравнение със статута на служител, предприемачеството ти носи независимост, вероятнопо-високи доходи, шанс да внедриш собствената си идея в даден бизнес. Но се плаща и цена: ненормирано работно време, допълнителен стрес и риск от сериозни загуби (за разлика от наемния работник, предприемачът не губи само заплатата си, ако фирмата фалира)

Има ли идеални моменти, за да станеш предприемач или да се върнеш към статута на служител?

Общи съвети е трудно да се дават, но могат да се очертаят следните тенденции.

По време на икономически просперитет е по-изкушаващо да имаш малък бизнес. Маржът на печалбата е по-голям, желанието за потребление също, исканията на клиентите са по-разнообразни, а банките – по-склонни да те финансират. Докато по време на криза, една стабилна работа може да е голямо предимство, тъй като можеш да разчиташ на постоянен доход.

Независимо от избора ти в момента, е важно да оставаш активен и информиран, отворен за новостите, да знаеш как да се справиш с предизвикателствата, да разпознаваш благоприятните възможности, но и проблемните ситуации ( и да се оттеглиш навреме от губещия си бизнес, например). Освен гъвкавост и адаптивност, предприемачът трябва да притежава познания и професионален опит, икономическа и бизнес култура, смелост и не на последно място интуиция (голяма част от този елемент се придобива с  опита).

Баснята с двамата герои, на която е базиран този сайт, Щурецът и Мравката, добре илюстрира ефектите от липса на гъвкавост и недостатъците на тясната специализация, когато условията на средата – икономическа, социална или климатична, се изменят.

Примери?

Както видяхме през последните години изобщо не е лесно да се справиш като собственик на малък бизнес в условията на общ икономически спад. В тези времена на несигурност мнозина виждат спасение в „държавната служба“ - „малко пари, но сигурни“. Но и тук не може да се разчита на доживотна работа – съкращаването на държавните разходи (а и политическите промени) нерядко водят до съкращаване на служители.

Всъщност, много зависи от сферата на дейност или професия, от иновативността и адаптивността на всеки човек, било то в качеството му на предприемач или наемен работник. Например сферата на информационните технологии непрестанно „върви“ нагоре, а търсенето на специалисти е по-високо от предлагането. Същото е и в сферата на клиентското обслужване, т.нар. „кол центрове“. Има работа и за добрите специалисти по европейско финансиране.