Да разкриете детска спестовна сметка на името на вашето дете е може би едно от най-съществените неща, които ще предопределят бъдещето на вашето поколение.

Когато сте млади родители по всяка вероятност мислите основно за вашите текущи потребности, свързани със вашето семейство и роднини и някак пренебрегвате това, което ви предстои. Ние от Семейни финанси ви съветваме да мислите повече за вашето бъдеще.

Спестовните сметки подсигуряват бъдещето ви. Бихте могли да задавате различни условия за разходването на сумата. Този тип влог е специално предложение за деца, които не са навършили своето пълнолетие.

Вие бихте могли по всяко време да съхранявате пари, които да изтеглите съответно при необходимост, както и да депозирате различни суми във всякакви валути, даже и през вашето онлайн банкиране.


Защо детските влогове биха помогнали и на нас

Детските влогове могат да ви помогнат в доста трудни моменти. Все пак никой от вас не е застрахован и никой не знае какво може да му се случи след години. В този смисъл детските влогове биха помогнали и на вас самите, ако разбира се изпаднете в тежка ситуация.

Вие винаги можете да изтеглите определена сума, ако това е наложително и да си помогнете, когато сте в затруднена ситуация.
Ние от Semeini finansi съветваме да разкриете детска спестовна сметка, за да застраховате вашето бъдеще.


Как да започнем спестявания

Да заделяте пари настрани винаги е хубава идея. Още от ранна детска възраст повечето от родителите научават децата си на това колко е ценно и важно да пестят пари за напред. Така малко по малко хората изграждат своята финансова грамотност и се научават да заделят пари. В този смисъл ние от Семейни финанси подкрепяме идеята, че е важно децата да се възпитават и на финансова грамотност, но вярваме че няма по-добър начин да научите вашето поколение от това да му покажете вашия личен пример, който то да следва.

По всяко време можете да откриете детски влог, който титуляра може да използва, когато достигне пълнолетие. А ние от Семейни финанси ще ви дадем синтезирана информация какви точно са изискванията на банките за откриването на такъв и разпореждането с него:
  • трябва да представите удостоверение за раждане на детето;
  • разпореждане по сумите се прави по всяко време от законния представител (за деца до 14 години) или титуляра заедно със своя родител (от 14-18 годишна възраст).

Кога да им връчим достъп до финансите им

Повечето родители откриват детска спестовна сметка и се разпореждат отговорно и разумно с нея, като нейната най-важна цел е да даде сигурността и старта в живота на вашето дете. Когато навърши пълнолетие, то има правото да се разпорежда с тази сметка и да разполага с финансовите средства в нея.

Много от навършилите пълнолетие обаче към днешна дата не са достатъчно отговорни към парите събирани с труд от родителите им. За да избегнете тази негативна тенденция ние от Семейни финанси съветваме да предадете на децата си вашата финансова култура и отношение към парите, за да са готови, когато навършат своето пълнолетие и те да управляват средствата си разумно и отговорно.


Какво е депозит

Мнозина от вас сигурно се питат какво е депозит. Всъщност депозитът е влог в определена банка, срещу който вие получавате определен лихвен процент за това, че сте предоставили на съответната банка вашите спестяванията. Вкарвайки пари в банка, тя започва да заплаща възнаграждение под формата на лихви на съответния титуляр на влога. В зависимост например от срока на самия депозит има няколко вида депозити:
  • срочни депозити.Те са със срок от няколко месеца до 5 години. След този срок депозитът вече е дългосрочен;
  • безсрочни депозити. Те могат да бъдат теглени от вложителя по всяко едно време и банката от своя страна няма да начисли никаква наказателна лихва за това;
  • дългосрочни депозити.


Основната цел на всички тях, независимо от това каква точно е тяхната срочност, е да получите доход. Поради това, колкото по-голяма е лихвата, която съответната банка предлага, толкова по-изгодна е офертата за вас и съответно по-високи ще бъдат и вашите доходи.


Какво препоръчваме от Semeini Finansi

Мислете за бъдещето! Ние от Semeini finansi съветваме с две ръце да пристъпите към откриването на детски влог или пък спестовна сметка, така вие и вашето дете ще бъдете сигурни в това, което ви предстои напред във времето. А какво по-хубаво от това човек да живее спокойно?