Сигурно на много от вас им се е наложило да се сблъскат вече с този дълъг и сложен процес по закупуването на жилище с ипотека и знаят колко дълго време, много усилия и значителни финанси отнема той.

А за тези, на които сега тепърва им предстои, вероятно го смятат за “мисията невъзможна”. Ние от Semeini finansi ви съветваме да не бързате да се отчайвате от кандидатстването за кредит срещу ипотека, защото все пак пред вас стои важната задача да закупите вашето жилище-мечта.

Един от най-трудните моменти при кандидатстването за кредит според Semeini finansi е набавянето на необходимите документи. Бумащината, ако можем така да я наречем, обикновено отнема много време, но е изключително важна. От голямо значение е и предоставените от вас документи да са коректни, защото ако не са, може да не одобрят исканият от вас кредит.

Вие трябва да докажете по съответния начин дохода си, целта на кредита и статута на предлаганото обезщетение. Ние от Семейни финанси препоръчваме преди да подпишете предварителен договор с продавача на имота, да проверите в банката колко голям заем биха могли да ви отпуснат. За тази цел трябва да подадете заявление по образец на банката, да представите служебна бележка за трудовите си доходи, копие от лична карта и експертна оценка на предлаганото обезпечение.

Предварителен договор за покупка на имот с ипотекa

След като вече сте започнали да набавяте необходимите документи, ние от Semeini finansi ви препоръчваме да се погрижите междувременно за това да получите предварително одобрение от вашата банка за максимален размер на кредита, който те биха ви отпуснали. По този начин, след евентуалното одобрение на банката, вие ще бъдете спокойни, че ще получите необходимото финансиране.

Този процес би било хубаво да се случи преди да сте подписали предварителния договор със собственика на имота, който купувате, защото така бихте си спестили вероятни неприятности, които бихте имали, ако не бъдете одобрени от банката. За този начален етап, когато кандидатствате за предварително одобрение от банката за закупуване на недвижим имот с ипотека на апартамент, ще ви бъдат нужни следните документи:
 • Копие на вашата лична карта. Хубаво е да отидете до най-близкия копирен център, където да ви направят добро и четливо копие на вашата лична карта, след което трябва собственоръчно да изпишете: “Вярно с оригинала” и да поставите своя подпис;
 • Формуляр по образец от банката за искане на такъв вид кредит. Той следва да бъде попълнен лично от вас, като ние от Семейни финанси съветваме да бъдете много внимателни при попълването на този формуляр;
 • Служебна бележка по образец за вашите доходи. Тази важна бележка следва да се издаде от вашия настоящ работодател по образеца на банката кредитор;
 • Експертна оценка на предлаганото обезпечение. Оценката се прави от лицензирани и независими оценители, които работят с банката.

Кои са нотариалните такси

Когато пристъпвате към закупуването на жилище с финансиране от банката, не бихте могли да избегнете съответните нотариални такси, които съпътстват целия процес. Разходите по прехвърляне на една собственост следва да заплатите конкретно в деня, когато се пристъпи към финалната фаза или с други думи, сключване на окончателния договор при съответния нотариус. Таксите, които трябва да заплатите са:
 • нотариална такса;
 • такса за вписване на нотариален акт;
 • местен данък на държавата.
Те могат да варират в зависимост от стойността на недвижимия имот, който купувате. Много грубо би могло да се каже, че възлизат на около 2% от цената, вписана на хартия в нотариалния акт.

Какво е законна ипотека

Като за начало законната ипотека се учредява посредством вписване в имотния регистър. При нея съответното вписването се извършва на базата на едностранно попълнено заявление от кредитора. Без наличието на такова, законна ипотека не би могла да възникне. Към заявлението, кредиторът трябва да приложи и съответния документ, доказващ основанието за искане на кредит.

При законната ипотека, ние от Semeini finansi държим да отбележим, че кредиторът притежава правото да поиска учредяване на ипотека върху имот на задълженото лице без съгласие от страна на длъжника.

Още нужни документи според Semeini finansi

Ако сте решили да вземете кредит с ипотека или да рефинансирате вече съществуващ, ще ви бъдат нужни следните важни документи за недвижимия имот, който ще заложите:
 • Данъчна оценка – трябва ви удостоверение за собственост. В зависимост от това каква поръчка ще пуснете /бърза или обикновена/ ще ви струва между 15лв и 34 лв.;
 • Кадастрална схема на имота, а ако към апартамента има идеални части, ще ви трябва и скица. Срокът на валидност от датата на издаване трябва да е до 6 месеца. Този документ можете да получите от Агенция по геодезия, картография и кадастър. Тук цената на услугата също зависи от това каква е поръчката и варира между 30лв. и 90лв.;
 • Удостоверение за данъчна оценка – проверява се дали имате неплатени задължения по имота към датата на сделката;
 • Удостоверение за това дали имота има тежести /удостоверение за вписване/ за последните 10 години назад. Това ще ви струва между 10лв и 30лв., в зависимост от това колко спешно ви трябва. Този документ не е задължителен при рефинансиране на кредит. Много от банките не го изискват, а се възползват от електронния регистър.

В определени случаи при ипотека на апартамент се изискват и допълнителни документи, които ние от Семейни финанси ще споделим с вас. А те са:
 • Разрешение за ползване на сградата;
 • Акт за граждански брак;
 • Съдебно решение за развод;
 • Удостоверение за наследници – ако е придобит по наследство.