Ако ви се е налагало да търсите съдействие за отпускане на спешни пари, възможността да попаднете на тези три букви ЦКР е голяма. Но какво е ЦКР в действителност?

Това съкращение означава централен кредитен регистър, който съдържа и поддържа актуална информация за всички активни заеми, отпуснати от банкови или небанкови институции.

Всеки един от вас, на когото са му отпуснали заем съответно притежава своето кредитно досие в този единен регистър. В него се записват размерът на заема, периодът, за който ви е отпуснат, месечните погасителни вноски, редовността на плащане и редица други.

Тази информация се подава ежемесечно от кредитните институции към ЦКР. Така се проследява вашата кредитна история - дали вие сте редовни платци или имате отразено просрочие. Вие също бихте могли да си направите справка, като попълните и подадете молба по образец в БНБ.

Ако имате просрочия и сте некоректни платци, това автоматично значи, че имате кредит с лошо ЦКР и може да ви попречи за в бъдеще при евентуално кандидатстване за нов заем.


Какво е ЦКР

Както вече казахме, кредитът с лошо ЦКР е в следствие некоректност към обслужването на заема, което може да доведе до отказ от последващо финансиране. Но това решение е сравнително субективно. Така или иначе кредитите можем да ги класифицираме в четири категории според Централния кредитен регистър:
 • Редовни. Това значи, че вие редовно си плащате заема съгласно сключения договор. Към тази категория също се причисляват и отпускане на заеми с единично закъснение, погасено в определения от банката договорен срок;
 • Под наблюдение. Не сте внесли повече от една вноска? В този случай възниква съмнение от страна на банковата или небанкова институция дали ще съумеете бързо и адекватно да се справите с настъпилата неприятна ситуация;
 • Необслужвани. Ако закъснението по внасяне на съответната сума надвишава три месеца, със сигурност ще попаднете в тази категория.
 • Загуба. В случай, че закъснението на вноските ви надвишава шест месеца, банката има пълното право да заведе срещу вас съдебно дело.


Кой може да ни помогне при лошо ЦКР

Можем ли да избегнем лош кредитен рейтинг? Отговора определено е да.

С комуникация всичко е постижимо. Така например, ако ви се налага да закъснеете даден месец с вноската или сте в по-дълго затруднение, то може да позвъните и да предупредите предварително вашия кредитор за възникналата ситуация. Вашият кредитен инспектор ще ви предложи удобни за вас варианти за предоговаряне на условията на кредита, като например:
 • Сумата от пропуснатите вноски да се разпредели между оставащите ви вноски;
 • Може да ви бъде удължен срока на кредита;
 • Да ви направи индивидуално предложение с допълнителни услуги и застраховки.

По този начин няма да имате кредит с лошо ЦКР.

От друга страна, ако ви трябват спешни пари, бихте могли да получите съдействие за отпускане на заем, като се възползвате от вземането на бърз кредит. Бързите кредити са най-лесното и удобно решение при някакъв вид извънредна за вас ситуация, когато наистина имате нужда от спешни пари, с които да платите уроците на детето или пък битовите сметки. Небанковите финансови институции, от които можете да получите съдействие за това да ви отпуснат бърз кредит, се интересуват най-вече от това дали имате стабилен месечен доход, с който да гарантирате изплащането на вноските.


Как да изчистим лошата репутация

Лошата кредитна репутация не би могла да се изчисти от регистъра. За да бъде изчистена,  трябва да изчакате 5 години. Ако през този период сте били изрядни и редовно сте погасявали вноските по кредита, то лошият ви рейтинг ще се изчисти. А за да не стигате до подобен род ситуации, ние от Semeini finansi съветваме:
 • Да четете обстойно договора, който подписвате. Често пъти, хората не прочитат договорите, които подписват, а след това биват притиснати до стената. Затова Семейни финанси препоръчва да се запознаете обстойно с всички клаузи, а в случай, че някоя от тях не ви устройва, да се опитате да преговаряте;
 • Да съобразите каква месечна вноска бихте могли да внасяте. Това според Семейни финанси е един от най-важните моменти, независимо дали потърсите съдействие за отпускане на заем от банка или пък ще прибегнете до възможността за бърз кредит. Много добре помислете колко наистина можете да си позволите да внасяте, за да избегнете неприятни ситуации;
 • Редовно да погасявате вноските си. Бъдете стриктни по отношение на вноските, които се налага да внасяте. Ако сте редовен платец, без проблем ще ви одобряват и занапред, когато потърсите финансово съдействие от определена институция.


Полезни съвети от Semeini finansi

А ето и един много важен бонус съвет, който ние от Semeini finansi можем да ви дадем:
 • Не взимайте заеми от приятели! На много хора може би ще им се стори странно, но истината е, че по този начин са се развалили не едно или две приятелства. Към днешна дата вие бихте могли да избирате сред стотици варианти да потърсите съдействие за отпускане на заем.