Всеки би искал да разполага с достатъчно пари. А какво по-хубаво от това да се погрижите днес за своето утре. Това би могло да се случи само и единствено, ако преосмислите вашите изградени финансови навици досега и започнете да спестявате.

Съществуват най-различни похвати и планове, чрез които вие бихте могли да контролирате вашия личен или семеен бюджет. Всичко зависи от целите, които сте си поставили.

Ние от Семейни финанси ви съветваме да помислите за вашите спестявания. Обикновено генералната преоценка на един бюджетен план се прави в края или началото на годината. Всички приходи и разходи следва да се запишат по пера и да се категоризират. Например при парите, които харчите ежемесечно, се изписват всички битови сметки, заеми, бързи кредити, абонаменти и други подобни.

При приходите вие обикновено вписвате вашия постоянен доход и допълнителен, ако има такъв. В следващите редове, ние от Semeini finansi ще се опитаме да внесем малко повече яснота по темите как да планувате вашите разходи, как да спестявате поне 20% от доходите си и дали е опция вземането на бърз кредит.


Съставяйте си план на разходите

Една от първите и най-важни стъпки за подобряването на вашето финансово състояние и сигурност е това да водите пълна отчетност на вашите месечни приходи и разходи. Съставянето на план за това как да спестявате е много важно. Но преди да започнете да го правите първо трябва да обърнете сериозно внимание на парите, които харчите всеки месец.

За да видите черно на бяло колко точно пари харчите месечно е необходимо да изберете подходящ начин за описване на разходната част. Можете да се спрете на добре познатите бял лист и химикал, можете да използвате някое от страхотните модерни онлайн приложения или пък можете да направите такъв разчет на вашия компютър в Word. Все по-голяма част от хората в днешното забързано ежедневие предпочитат да боравят с онлайн приложение, тъй като така или иначе мобилният им телефон е постоянно на разположение.

А какво да запишете като разход? Съществуват няколко типа разходи и те са:
  • Постоянни. Те са най-общо казано всички битови сметки, като например: ток, парно, вода, сметка за телефон, пари за наем, вноски по бързи кредити или заем и редица други. Те са вашите константни разходи, които трябва да плащате всеки месец;
  • Променливи. Това са тези, които не присъстват всеки месец, но задължително се съобразявате с тях, като например: винетна такса; гражданска отговорност; нови ботуши или сандали; мечтаната почивка и други;
  • Аварийни. Сигурно на всеки се е случвало да се повреди мивката и да извика майстор или пък да се разболее и да даде пари за лекарства. Тези непредвидени разходи понякога са способни да “обърнат каруцата” и да се наложи да потърсим помощ под формата на заем или бърз кредит, ако нямаме налични спестявания.

Опция ли е вземането на бърз кредит

В съвременния свят може би много малка част от хората не са прибягвали до вземането на бърз кредит. Няма нищо лошо в това да си помогнете в труден момент, когато ви се наложи и да платите за определена сметка или за някаква текуща потребност. Сега взимането на такъв бърз кредит е изключително удобно и лесно. Можете да кандидатствате даже и онлайн.

Ние от Семейни финанси съветваме, когато за вас настъпи потребност от определен заем или бърз кредит, да съобразите внимателно спрямо вашия доход вноските, които можете да си позволите да погасявате. Така ще бъдете сигурни, че вашият личен бюджет няма да претърпи сериозен срив.


Спестявайте поне 20% от доходите си

В зависимост от това какъв е основния ви месечен доход, ние от Semeini finansi съветваме да спестявате около 20% от него. Това със сигурност ще гарантира вашето финансово спокойствие за в бъдеще. Ако на този етап се учите да контролирате вашите разходи и се опитвате да спестявате, то може би тези 20% ще ви се сторят много голяма сума, затова вие бихте могли да започнете например с 10% и така постепенно да ги увеличавате.

След известен период от време, когато се обърнете зад гърба си ще имате определени спестявания, които биха могли да ви послужат за някакъв вид инвестиция в бизнес или пък да откликнете на някаква “аварийна” ситуация. При всички случаи ние от Семейни финанси сме на мнение, че не трябва да пренебрегвате необходимостта от това да разполагате с ваши лични спестявания.


Още от Semeini finansi

Когато става въпрос за пестене на пари, много хора твърдят, че ако поискат, могат да започнат още от утре. Но всъщност нещата не стоят точно така. Финансовата култура и навици се изграждат постепенно и с течение на времето, така че вие трябва да положите доста усилия, за да се научите да пестите. Разбира се никога не е късно да започнете и ние от Semeini finansi съветваме да започнете още сега.