Сложните макроикономически процеси влияят пряко на БВП, фондовия пазар и процента на безработицата в България. При една евентуална финансова криза, трябва да бъдете подготвени, за да се справите с всички негативни последици от нея.
Управлението на личните финанси е много важен фактор за това дали вашият семеен бюджет ще успее да издържи на следващата икономическа рецесия.

Затова ние от Semeini finansi ви съветваме горещо да управлявате вашите финанси правилно. В този смисъл е добра идея да направите една обстойна равносметка на бюджета си и да направите разчет за това колко още можете да спестявате.

В период на тежка финансова криза, вашите спестявания биха ви били от голяма полза, но и не трябва да бъдат харчени безразборно по време на икономическата буря.


Що е то “рецесия”

Понятието рецесия е следствие от неблагоприятно развитие в макроикономическите процеси и обикновено е обвързано със спад в БВП на определена страна или с други думи негативен икономически растеж. Според една от най-популярните тези,  рецесията настъпва тогава, когато икономическият растеж е отрицателен за повече от две последователни тримесечия. Последиците са катастрофални и доста очевидни: нарастващи  затруднения за предприятията, фалити и увеличаване на процента на безработицата в България.

Спада на БВП  и съответно увеличаването на процента на безработицата в България определено биха се отразили доста негативно за всички работници и хора, развиващи малък и среден бизнес. Обикновено именно те са най-големите жертви, които взима една рецесия, защото те не успяват да издържат на кризата. Малкият и средният бизнес спират да акумулират приходи, но за сметка на това разходите продължават да текат и повечето биват принудени да приключат, а от там и много работници биват съкратени и остават без работа.

Кога една икономика изпада в рецесия

В миналото рецесиите са настъпвали поради различни причини. Най-честата от тях обаче е нарушаването в баланса в икономически план и съответно дисбалансът, който настъпва. Например кризата през 2008г. бе следствие от огромния излишък на дълг в ипотечния пазар, а 2001-ва година свиването в икономиката се предизвика поради пукането на технологичния балон. Въпреки уникалността на всеки икономически цикъл, някои от честите причини, поради които една икономика изпада в рецесия са:
  • Покачването на лихвите;
  • Инфлация;
  • Цените на ресурсите.

Какви мерки може да вземем срещу икономическа криза

Финансова криза може да настъпи абсолютно неочаквано и същевременно да има жестоки последствия в глобален мащаб върху икономическата картина. На местно ниво, една евентуална рецесия ще доведе до повишаване на процента на безработицата в България. В такава обтегната икономическа обстановка всеки трябва да има изграден план за действие. Ние от Semeini finansi ви съветваме да обърнете внимание на следните неща:
  • Правилото 50/20/30 за спестяване на пари. Това е едно наистина страхотно правило отнасящо се до вашия личен или семеен бюджет, което ви гарантира вашето финансово спокойствие в бъдеще. Правилото 50/20/30 всъщност се тълкува по следния начин: 50% от вашите приходи трябва да покрият вашите месечни, постоянни разходи; 20% трябва да спестявате и 30% вие можете да харчите за забавление. Ние от Semeini finansi ви уверяваме, че придържайки се стриктно към това правило ще постигнете значими резултати за вашия бюджет;
  • Равносметка на разходите. За да направите пълна и точна равносметка на вашите разходи е хубаво да ги записвате всекидневно във вашия отчет. Така дори и кафето сутрин, което се спирате да си вземете преди да отидете на работа, няма да бъде забравено. Повярвайте и най-малките неща биха били от значение, когато са константен разход. Така че, когато правите вашия отчет за приходи и разходи, ние от Semeini finansi съветваме да имате в предвид няколко неща: какъв наем плащате; имате ли кола; каква е средната сума, която харчите за битови сметки; колко точно ви струва храната ежедневно; каква сума си позволявате да харчите за забавления и дрехи.

Къде да следим за информация

Ние от Семейни финанси смятаме, че всеки един от вас трябва да бъде добре запознат с икономическото състояние на страната. В днешно време има стотици начини, по които лесно бихте могли да се информирате за актуалните данни за България по всяко време. По този начин бихте могли да се предпазите в някаква степен от неблагоприятните последици на една евентуална финансова криза и да останете възможно най-малко засегнати от нея.