Много от младите хора си мечтаят някога на старини да си дадат почивка и да започнат да пътешестват, да практикуват любимото си хоби, на което досега не са успявали да обърнат внимание или пък да се захванат с някой дълго обмислян проект.

В същото време, по-голямата част от хората в напреднала възраст желаят да работят възможно по-дълго време.

Така или иначе нито младите, нито старите обаче, имат доверие на българската пенсионна система и че тя би могла да им гарантира достойни старини.

А какво всъщност е този тип осигуряване? Това са месечните осигурителни вноски, гарантиращи вашата защита за предстоящото бъдеще.

Българската пенсионна система е разпределена в три стълба, които включват различни видове пенсионно осигуряване.

А те са:
 • Първи стълб. Това е задължителното, което се управлява на държавно ниво от НОИ. То ви дава правото да получавате определена сума пари при достигната възраст и определен трудов стаж. А абревиатурата НОИ всъщност значи Национален осигурителен институт;
 • Втори стълб. Допълнително също е задължително. То има два фонда – професионален и универсален. Професионалният е за работници от първа или втора категория труд и работодателят внася цялата вноска. Универсалният е задължителен за хора, родени след 31.12.1959г. и вноските процентно са разделени между работодателя и осигуряваното лице;
 • Трети стълб. Допълнителното доброволно осигуряване се управлява от лицензирани дружества. То е за всеки, който желае да си осигури допълнителни доходи след придобиване на съответните години трудов стаж.

Кога получаваме пенсионно осигуряване

Кодексът за социално осигуряване е този, който определя отпускането на такъв тип средства, свързани или несвързани с трудовата дейност. Ние от Semeini finansi сме се погрижили да синтезираме най-важната информация за това при какви условия получавате този вид осигуряване.

Пенсиите, които получавате за трудова дейност са:
 • За стаж и възраст;
 • За инвалидност поради някакво заболяване;
 • За инвалидност при трудова злополука;
 • Наследствена.
Тези, които не са свързани с трудовата дейност са:
 • За военна инвалидност;
 • За гражданска инвалидност;
 • Социална за старост;
 • Социална за инвалидност;
 • За особени заслуги;
 • Персонални.

Задължително ли е

Нека да обърнем по-обстойно внимание на допълнителното пенсионно осигуряване, което се управлява от частни пенсионни фондове. Тези дружества ви предлагат различни типове договори и гарантират допълнителни средства. Допълнителното може да бъде задължително и доброволно.

При задължителното допълнително, обезателно трябва да внасяте определени вноски към индивидуално избран от вас частен пенсионен фонд, с който сте сключили договор. Но ако нямате избран такъв, то от НАП и Комисията по надзор ви разпределят служебно. Докато при доброволното, избирате дали изобщо ще сключите договор. При задължителното, размерът на вноските ви е определен законово, а при доброволното вие го определяте, както и начина им на внасяне.

Защо да започнем допълнително пенсионно осигуряване

А ето и няколко ценни съвети от Semeini finansi за това какво трябва да знаете, когато избирате частен пенсионен фонд:
 • При сключване на определен договор, дружеството трябва да ви предостави един екземпляр, който да остане във вас;
 • Договора е безсрочен;
 • Проверете дава ли ви право дружеството за прехвърляне към друг фонд след определено време от сключването на договора;
 • Проверете упоменато ли е в договора ,че при достигане на определена възраст, може еднократно да изтеглите разполагаемите средства във фонда;
 • Ако имате сключен договор с професионален фонд и не ви е отпусната все още пенсия за стаж и възраст, бихте могли еднократно да прехвърлите натрупаната сума във фонд „Пенсии”.

Съвети от Semeini finansi

Ние от Семейни финанси ви съветваме да не се успокоявате с фрази от сорта на: “Сега съм млад, имам много време до пенсия”, защото истината е, че всъщност времето лети изключително бързо. Всяка една изработена календарна година, в която ви тече трудовият стаж, е от съществено значение.

Именно затова, ние от Семейни финанси съветваме да избягвате всякакъв вид прекъсвания. Разбира се, има обстоятелства, които понякога налагат за кратък период от време да си останете вкъщи, но при всички случаи трябва да действате бързо, да се мобилизирате и да не прекъсвате много дълго вашия трудов стаж, защото от това зависят вашите спокойни старини. А кой не би искал да се чувства спокойно на старини и да се радва на своите деца и внуци? Ние от Семейни финанси вярваме, че няма такъв човек.