На добре познатия застрахователният пазар има цели четири вида участници:
 • застрахователи (застрахователни фирми);
 • брокери;
 • агенти;
 • потребители на застрахователни услуги.

Отварянето на застрахователен офис и започването на бизнес в тази сфера е доходоносно начинание имайки в предвид динамичното и несигурно ежедневие. Този тип фирми, най-общо казано предоставят така наречените застрахователи услуги. Те създават продуктите, събират премиите и при настъпило събитие трябва да обезщетят своите клиенти за настъпилите вреди.

Функционирането и дейността на тези фирми е обект на лицензиране и регулярен надзор от страна на основния регулатор - Комисията за финансов надзор. Агентите от своя страна са търговците на продуктите на застрахователя. Те биха могли да продават полици само на една единствена компания и съответно една по животозастраховане.

Кой може да работи като застрахователен агент

Да започнете да практикувате тази професия съвсем не е лесно. Ако сте се насочили към тази професия, трябва със сигурност да се регистрирате. На базата на подадените от вас документи се прави вписване в електронния регистър. След вписването на застрахователния агент, фирмата му издава валидно удостоверение за легитимация по утвърден  образец, изготвен от заместник-председателя на КФН, което съдържа някои от следните данни:
 • Наименование на компанията;
 • Общи данни за клона на компанията;
 • Служебен номер на съответния агент;
 • Типовете застраховки, които професионалистът може да предлага и оптималния размер на сумата, до която може да сключва договори;
 • Регистърът, в който е вписан;
 • Срок на регистрацията;
 • Вид на агента или с други думи дали той е обвързан или независим.

Изисква ли се стаж или икономическо образование

Повечето хора, които желаят да практикуват професията, могат да станат такива само за броени седмици. Ако решите да се запишете на онлайн курс в областта, можете да се сдобиете с лиценз за доста кратко време. След това, би могло да отнеме около седмица или две за изпита, проверката от него и издаването на самия лиценз. За да се впуснете в тази сфера, ще са ви необходими някои компетентности. Ние от Semeini finansi ще споделим част от изискванията. А те са:
 • Удостоверение за завършено средно образование, Висше образование в областта на икономиката би било предимство;
 • Изискване за съответния лиценз за започване на работа;
 • Добрите комуникационни умения са важно изискване за качественото обслужване на клиентите;
 • Хубаво е да имате опит от предишна работа в близка сфера на дейност.
 • С какво трябва да е запознат един застрахователен агент според Semeini Finansi

Агентите са един вид търговци, които продават и договарят условията по пакетните предложения за живот, здраве, собственост или други видове, за да удовлетворят нуждите на всеки един клиент. Вие можете да работите в определена застрахователна компания и да пренасочвате клиентите към независими брокери или да работите като независим брокер.

Един агент има наистина много важни задачи. Ние от Semeini finansi много добре знаем това. Една от основните му функции е да контактува активно и да създава стабилни връзки с потенциални клиенти. Ние от Semeini finansi ще споделим още няколко важни неща, които трябва знаете:
 • Вие можете да разрастнете вашата база от клиенти по много и различни начини. Ние от Семейни финанси препоръчваме да говорите с колкото се може повече ваши приятели, да организирате интересни мероприятия и редица други;
 • Като един добър агент, трябва да продължите да поддържате стабилни връзки с вече съществуващите клиенти. Успехът ви много зависи от това да сте първият, когото препоръчват за контакт вашите клиенти, приятели и близки;
 • Вие трябва да оцените реално нуждите на всички свои клиенти и да им предложите адекватни планове, които съответстват на критериите, а също така и на финансовото състояние на клиентите;
 • Маркетинговата стратегия, която бихте изградили, също играе много важна роля в ежедневните ви задачи. Чрез прилагане на такава, вие бихте могли да станете доста успешни и утвърдени в сферата на този бизнес. Успешните професионалисти прилагат различни видове маркетингови стратегии с цел популяризиране на нови и текущи пакетни предложения. Маркетинговите дейности са много важни и при отваряне на застрахователен офис, ако той иска да развие успешно дейността си.