Чуди се Мравката защо съм угрижен. Така е, ама не ми е до песни ... само като се сетя за заемите, за  вноските, които мен  чакат.... Направо не знам откъде да започна...  – тъжно си мислеше Щурчо.

Всъщност, ситуацията съвсем не е необичайна за много хора. Неусетно или не са натрупани дългове, чието обслужване започва силно да затруднява изтънелия  джоб.

Какво може да се направи? Най-погрешното е да игнорирате ситуацията и да разчитате, че нещата ще се оправят от само себе си или с нов заем.

Вместо това вземете навременни мерки!

  • Ограничете разходите си максимално и се опитайте да намерите допълнителен източник на доход (да, знаем колко е трудно)!
  • Направете списък (писмено, а не наум!) на всички ваши заеми!
  • Предприемете стъпки, за да намалите дълговото бреме!

Те могат да включват предоговаряне на условията по някои от вашите кредити, обединяване и рефинансиране на кредитите.  

Съществуват и други, популярни по света, методи за справяне със задлъжнялостта. Сред тях са  методът   „Снежна топка“ и методът „Лавина“.

Методът   „Снежна топка“

При този метод приоритетно започвате да изплащате най-малкия по размер заем,  а след като го изплатите, насочвате усилията си към следващия по размер.  Но не намалявате размера на сумата, която използвате за погасяване на задълженията! Просто „остатъкът“ се използва за изплащане на поредния по размер заем.

Как работи:

  • Направете списък на всички заеми в поредност от най-малкия към най-големия.
  • Изчислете общата сума, която ви трябва, за покриване на задълженията. Примерно, вноските по всички кредити възлизат на 200 лв. месечно.
  • Опитайте се да осигурите допълнителни средства, които да използвате за погасяване на задълженията си. Например, още 50 лв., които да добавите към необходимите 200 лв.  С други думи, за плащане на вноски заделяте 250 лв. месечно.
  • Фокусирайте се върху изплащането на първия (най-малкия) заем в списъка ви. Примерно, ако вноската ви е била 20 лв. на месец, то прибавете към нея тези допълнителни 50 лв. и започнете да плащате по 70 лв.  Логично е, че така по-бързо ще изплатите дълга си.
  • След като го изплатите, преминете към втория.  За изплащането му ще разполагате с повече пари в сравнение с първия. Просто, ще насочите парите, които бихте давали за вноски по първия заем, за изплащане на втория.  

Пример: След изплащане на първия дълг, месечно ви трябват 180 лв., за да обслужвате задълженията си. Вие, обаче, продължавате да заделяте по 250 лв. С други думи, разполагате със 70 лв., които  да добавите към месечната вноска по втория по размер  кредит. За сравнение, парите, които добавяхте към вноската по първия, бяха 50 лв.

  • Продължавате по същата схема, докато изплатите дълговете си или постигнете удовлетворително за вас ниво на задлъжнялост.

 

Методът „Лавина“

Принципът на действие е подобен на метода „Снежна топка“, но тук подреждате заемите според размера на лихвата. На първо място поставяте най-скъпият (с най-висока лихва). И започвате с него!

Кой метод ще използвате е въпрос на лични предпочитания. И двата имат своите предимства и недостатъци. Важно е и предварително да  проверите какви са условията по предсрочно погасяване и да говорите с кредиторите си.

И все пак, най-добрият подход е да ползвате кредита разумно и отговорно!