Празничната атмосфера е навсякъде около нас – със светлините и украсите, с плановете за весели събирания, подаръци, заслужени развлечения. И все пак, съветваме ви да отделите малко време за вашите лични финанси, за да се радвате на спокойствие и благополучие и през идната година.

1.Финансова равносметка

Програма „максимум“ в случая е да си направите „моментна снимка“

на вашето финансово състояние, като изготвите своя личен баланс. Така ще имате яснота какво сте постигнали и ще се очертаят възможностите за идната година. На практика,  личният баланс  показва какво притежавате (активите ви) и какво дължите (пасивите ви), а разликата между двете ви дава размера на вашето богатство.  А ако се колебаете как точно да подходите при съставянето на личен баланс , можете отново да прочетете нашата статия „Колко струвам?“ 

Програма „минимум“ е да вкарате ред в документацията си, свързана с вашите финанси. Прегледайте, подредете и направете списък с информация за вашите спестявания, задължения и всички услуги – битови и други – по които извършвате редовни плащания. Така лесно ще установите дали има или се очертава проблем, дали можете да осигурите по-изгодни условия по някой договор. 

  1. „Последен влак“ за данъчни облекчения за настоящата година

Има редица законни начини да намалите размера на данъците си и да направите нещо добро за себе си, семейството си и обществото.  Ако се възползвате от тях до края на тази година, освен всичко друго, ще намалите размера на данъците, които дължите.  Ето някои от тях:

  • За лични вноски за осигуряване в доброволен пенсионен фонд, за животозастраховки и  здравни застраховки

Това данъчно облекчение е в размер до 10% от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10 % от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски за застраховки „Живот”.

Годишната данъчна основа е тази част от вашия доход, върху която се начислява данък.  Тя се определя, като облагаемият ви доход (брутното ви възнаграждение) се намали със сумите на удържаните от работодателя ви задължителни осигурителни вноски, които са за ваша сметка. Например, ако годишната данъчна основа  е 10 000 лв., то максималната сума, която можете да плащате за животозастраховка  и да ползвате данъчно облекчение е 1000 лв.  С още толкова -  максимум  1000 лв. - може да намалите данъчната основа, ако се осигурявате в доброволен пенсионен фонд.  Така, в конкретния пример, ако ползвате всички изброени финансови услуги, то може да намалите годишната данъчна основа с максимум до 2000 лв и ще дължите данък върху 8000 лв.  С други думи, вместо 1000 лв. данък, ще дължите 800 лв. и ще реализирате икономия от данък в размер на 200 лв.

  • За лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

В този случай  годишната данъчна основа се намалява с размера на внесените от вас осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране.

  • Данъчни облекчения за дарения

Намалението се прилага върху годишната данъчна основа на дарителя и размерът му -  5%, 15% или  50% -  зависи от статута на лицата в полза на които е направено дарението.  Например, 15% намаление може да ползвате, ако направите дарение за културата, а до 50%, ако дарението ви е в полза на  Център "Фонд за лечение на деца" и/или Център „Фонд за асистирана репродукция”.

3.Премислете отново празничния си бюджет

Не, не ви съветваме да минете в „икономичен режим“, а по-скоро отново да прецените дали бюджетът ви е реалистичен, дали са включени всички разходи покрай празника, дали сте предвидили достатъчна сума за извънредни разходи, например за непланирани подаръци, излизания вечер и т.н. Ако очаквате бонус от работодателя си и смятате да изхарчите всичко покрай празниците, сега е моментът да помислите дали това е най-разумният подход. Все пак, идват  зимните сметки и други сериозни разходи.  Затова нека си припомним една стара  житейска истина, че разумно  планираният празничен бюджет гарантира добро настроение не само по празниците, а и след тях.