Стига си се самозалъгвал – отвори си очите! При теб не липсата на пари е проблемът, а хаосът в главата ти! Живееш ден за ден, нищо настрана не си сложил, а после се оплакваш! – говореше Мравката на своя приятел Щурчо. А той, като че ли не разбираше за какво става дума...

Повечето от нас са  склонни да се самозалъгват, но това може да ни изиграе лоша шега във финансов план.

Ето кои са 3-те най-разпространени финансови самозаблуди.

Самозаблуда 1 „Нямам достатъчно пари, за да спестявам!“

Реалност:

Да, наистина има ситуации, в които доходите са толкова ниски, че едва покриват най-насъщните жизнени нужди. А очевидният изход – повишаване на доходите – често е трудно постижим. И все пак, дори трудно да свързвате двата края, прегледайте отново харчовете си и дали не давате пари за неща, без които, със сигурност,  можете – например, алкохол и  цигари.

По-често проблемът с невъзможността да се спестява се крие в непремислените  разходи и липсата на бюджетна система.  Нашият съвет е да оптимизирате бюджета си и да приложите подхода „Плащай първо на себе си“. Това  означава, че от дохода си първо заделяте определена част (процент), предназначена за спестявания, а остатъкът разпределяте по разходни пера. Автоматизирайте процеса – например, определената сума да се удържа от заплатата ви и да се  превежда по спестовна сметка. По този начин  ще го превърнете в рутинен, а и няма да се изкушавате да харчите вместо да спестявате!

Самозаблуда 2 „Това на мен няма да се случи!“

Реалност:

„Това“ е каквото и да е неблагоприятно събитие, а  списъкът е дълъг – от грип с усложнения до пожар в къщи или трагичен случай.Според някои изследвания, в рамките на 10-годишен период всеки от нас ще премине през поне една неблагоприятна ситуация. Неприятности се случват... няма как да контролирате превратностите на съдбата. Но можете да контролирате начина, по който ще се справите с последиците във финансов план.  На първо място си създайте „Авариен фонд“ с такъв размер на спестяванията, че да може да покрие разходите ви за живот за 3-6 месеца. Застраховките също са „спасителен финансов пояс“. Трябва, обаче, добре да прецените какви застраховки са ви необходими, което зависи от много фактори като семейно положение, професия, наличие и вид на имуществото, стил на живот и т.н.

Самозаблуда 3 „При този стрес, няма да доживея до пенсия – няма какво да мисля за това!“

Реалност:

Всъщност, статистиката сочи, че продължителността на живота се увеличава.Това означава, че вероятно вие ще живеете дълго –  примерно 15-20 и повече  години след възрастта за пенсиониране. Също и означава, че ако искате да се наслаждавате на живота през тези години, трябва да  си осигурите достатъчно средства и да не разчитате единствено на пенсията, която ще получавате на базата на правените от вас задължителни осигурителни вноски.  Факт е, че тази пенсия вероятно няма да е достатъчна, за да ви подсигури добър стандарт на живот.

Затова повече от разумно е да започнете да спестявате и инвестирате, за да се радвате на обезпечени старини!