Щастие с пари не се купува! Как ще купиш усмивката, любовта, залеза и изгрева? – горещеше се Щуреца. Вярно е – съгласи се неговата приятелка Мравката – Но също така е вярно, че парите помагат да се чувстваме по-щастливи.

Спорът дали парите ни правят по-щастливи е стар като света или по-точно като парите:) Също толкова стара е мечтата за богатство.

Вероятно всеки от нас има мнение по въпроса и все пак е интересно да разберем какво прави хората щастливи и кои са финансовите фактори за това.

Любопитни отговори предлага  изследването на Civic Science на тема „Профилиране на  щастието“ .

1.Парите имат значение … До определено количество!

Факт е – с увеличаване на парите, които печелим, се увеличава и усещането за щастие, НО до определена граница на дохода: най-общо до тази на високата средна класа. Тъй като изследването е правено в САЩ, то тази граница е около 100 000 – 125 000 щ.д. годишен доход.

Може да ви звучи невероятно, но хората с по-високи от тези доходи  - над  150 000 щ.д. са приблизително толкова щастливи, колкото и хората с много ниски доходи – 25 000 – 30 000 щ.д. 

2.Купувайте … спомени и емоции!

Материалните придобивки не водят непременно до повишаване нивото на щастие. Това, обаче, правят харчовете за неща, които носят емоционална стойност, като пътешествия, вечери в хубави ресторанти и т.н.

Явно, българите споделяме и активно прилагаме този подход  –  47% от нас планират да пътуват някъде през лятната ваканция в сравнение с 36% общо за Европа според данни на изследване на GFK и Провидент.

3.Да споделиш парите си…

Благотворителността ни носи радост и удовлетворение – това е резултат, който е установен от не едно изследване.  Нека погледнем под различен ъгъл – страничният ефект от това да дариш от трудно спечелените си пари за кауза, в която вярваш, е повишено ниво на лично щастие. Данните от изследването са красноречиви: хората, които отделят  пари за благотворителност има вероятност да бъдат 14 пъти по-щастливи от тези, които не го правят!

4.Спести … Бъди щастлив!

Оказва се, че спестяванията, и особено тези за пенсионния период, са сред водещите финансови фактори за лично щастие. Хората, които спестяват между 11%-20% от дохода си, са много по-големи оптимисти от останалите и декларират много по-високи нива на щастие!