Може и да си мечтаем за идеалната ситуация, когато печелим толкова, че да не се налага да вземаме заеми… И е възможно да я постигнем… Но, в реалния живот по-често срещаният вариант е да не ни достигат пари за малки, големи, важни и не толкова важни неща и прибягваме до ползване на кредити. Въпреки разпространеното мнение, че кредитите трябва да се избягват

на всяка цена, всъщност, когато се ползват разумно, те могат да ни помогнат да постигнем целите си.

И така – в какви ситуации „се изплаща“ ползването на кредити?

… Когато можете да си го позволите.

Може да звучи „изтъркано“, близо до здравия разум, но в действителност много хора – поради спешна ситуация или просто лоша преценка – не спазват този принцип и вземат кредити, чието изплащане сериозно би ги затруднило.  Не е разумно да се самозалъгвате, че ще намерите начин да повишите доходите си (въпреки че нямате никаква идея как да го направите) и тогава ще успеете да изплатите задълженията си.

Как да избегнете капана на „лошата преценка“?  На първо място, поддържайте фонд „Авариен“ – вашият личен източник за финансиране на спешни финансови нужди. На второ място– водете си прецизен личен/семеен бюджет. Така ще сте наясно с размера на разходите и задълженията си. Ще можете сами да прецените дали остатъчният ви доход (след като сте приспаднали данъци, такси, кредитни задължения, разходи за живот и други) е достатъчен да покрие евентуалната вноска по кредита и да ви остане достатъчна резерва от свободни средства.

Друг е въпросът за какво ще дадете парите, взети на заем, след като наистина да можете да си го позволите. Запитайте се дали наистина си заслужава да вземете кредит само и единствено, за да демонстрирате висок стандарт на живот.

… Когато ви трябва за нещо смислено, съществено за вас.

Да вземете  кредит обикновено означава да жертвате в малка или голяма степен финансовия си  комфорт за известен период от време. Но това усилие си заслужава, ако с парите ще закупите  стоки или услуги, които ще ви донесат бъдещи ползи (доходи) или ще ви спестят бъдещи разходи или време. Например, новата дограма ще намали разходите за отопление, новият компютър ще повиши ефективността на работата ви и съответното доходите ви, новата квалификация ще ви осигури по-добре платена работа.

… Когато можете бързо да го изплатите.

Очаквате сигурни пари в близко бъдеще – бонус, наследство, хонорар и т.н. Но сега, в този момент ви трябва определена сума за нещо важно за вас, например по-голяма покупка. В такъв случай, си струва да потърсите кредитиране. Но задължително, предварително  се информирайте – има ли и какви са условията при предсрочно погасяване, какви са разходите по кредита.

Ако имате възможност да изплатите кредита в кратък срок, подходящи са и кредитите без лихва за определен период – 15/ 30 дни или няколко месеца. В този случай обърнете внимание, че ако не успеете да изплатите сумата в посочения срок, по кредита текат нормалните лихви и такси, а в някои случаи може да има и наказателни лихви.

Следете за подходящи промоции: например, новата промоция на Провидент България „Кредит без лихва за 30 дни“ дава на всички клиенти, сключили договор в промоционалния предиод, свободата да променят решението си в 30-дневен срок след сключване на договора. Това означава, че ако изтеглите кредит между 200 и 2500 лева за 27, 45 или 60 седмици и размислите в рамките на 30 календарни дни, можете да върнете сумата, която сте взели, без каквито и да било такси или лихви. В този случай, вие ще заплатите само главницата по кредита. През този период, вие ще трябва да обслужвате кредита си и да внасяте седмичните си вноски, каквото е задължението по договор, но ако върнете сумата в рамките на 30 дни, вече платените вноски ще бъдат приспаднати от крайната сума.

… Когато лихвите по кредита ви са по-ниски от доходността от инвестициите ви.

Има и такива ситуации… Трябват ви пари и всъщност ги имате – трябва само да продадете инвестициите си. Но дали си струва, ако доходността по тях е, например, 12% годишно, а лихвата по кредита – 6%?