Моля те, много съм го закъсал... Ще може ли само 100-тина лева да ми дадеш да „вържа“ месеца. – настояваше Щуреца. А Мравката се чудеше какво да направи – приятелят й наистина имаше нужда от пари, но се беше случвало да бави или съвсем да забрави за връщането на заема.

Вероятно, на повечето хора се е случвало да дават или искат пари на заем от близки хора.

И не са редки случаите, когато това е довело до разрив в отношенията. Затова повечето финансови експерти съветват да се избягват подобни ситуации и да се научим да казваме „Не“. Нали сте чували сентенцията - „Дадеш ли пари на заем па приятел – губиш или парите,  или приятеля!“.

Все пак, когато става въпрос за близък човек, се намесват емоциите. Напълно разбираемо е желанието да се помогне на изпаднал в нужда член на семейството или приятел. Въпросът е как да си спестим разочарованията и финансовите загуби.  Добра идея е да се придържате към тези правила!

1.Заемете толкова, колкото сте готови да загубите!

Приемете, че даването на заем на близък човек носи риск и няма гаранции, че ще получите обратно парите си, в срок и в пълния им размер. Затова, ако не можете да откажете,  внимателно преценете каква е максималната сума, която може да си позволите да заемете.  Трябва да си давате сметка и за друго - вие губите пари, когато давате по-големи заеми, дори и да  ви да бъдат върнати в срок. Помислете - ако оставите тези средства на депозит или ги инвестирате, те ще ви носят определена доходност.

2.Преценете на кого давате заем!

Ясно е, че ако приятелят ви в нужда няма редовни доходи, а във финансите му цари хаос, то даването на заем е равносилно на подаряване. В такива случаи имате два варианта: приемете, че няма да видите парите си обратно или кажете „Не“.  Имайте предвид, обаче, че с редовното даване на „готови пари“  не правите услуга на закъсалия близък, а по-скоро стимулирате безотговорното му  отношение. 

3.Обсъдете въпроса с половинката!

Не е добра идея да скриете факта, че сте дали пари на братовчеда Петър, например. Вероятността половинката ви да научи е голяма, а последиците от предаденото доверие ще бъдат, меко казано, неприятни. Затова, преди да дадете пари на близък, особено ако сумата е по-голяма, трябва да постигнете съгласие в семейството по този въпрос. 

4.Уговорете ясни условия за връщането на парите!

 „Ще ти върна парите при първа възможност!“ не е ясно поет ангажимент, нали? Без да се чувствате неловко, договорете конкретен краен срок на заема или заедно изработете план за връщането му.  Добре е да си дадете сметка, че в повечето случаи заемите от близки са с нисък приоритет на изплащане в сравнение с кредити от финансови институции, най-малкото защото не се начисляват наказателни лихви при забава .

5. Подсигурете си законови гаранции при по-големите заеми!

Размерът на заема има значение.... Когато се решите да дадете заем в по-голям размер, е важно да си осигурите гаранции, че парите ви ще бъдат върнати.  Това може да стане чрез подписване на договор за заем между двете страни, в който да бъдат изрично изброени всички условия по него – размер на сумата, срок  и начин на връщане/изплащане на заема, лихва (ако има такава) и други. Допълнителна сигурност може да ви даде подписването на запис на заповед, който да стане част от договора за заем. Това е документ, който ви гарантира, че може да предприемете изпълнителни действия срещу вашия длъжник.  Друга възможност за гаранция по договора за заем може да е залог, направен във ваша полза или ипотека. 

Разбира се, всички тези действия са свързани с определени разходи. При подписване на договор за заем и записа на заповед ще трябва да платите  за изготвянето на документите от адвокат и нотариална заверка. По-високи са разходите при учредяване на залог / ипотека.

„Не давай на бедния риба, а му дай въдица и го научи да я лови“

И накрая един допълнителен съвет – опитайте се да приложите на практика тази известна мъдрост, ако виждате, че ваш близък е в постоянно финансово затруднение и често разчита на заеми. Вместо да му давате пари, помогнете му да си направи бюджет и да го следва. Заедно потърсете варианти за увеличаване на доходите му, например допълнителна работа, повишаване на квалификацията и други. Не казваме, че ще е лесно, но си заслужава. Нали знаете : „Чисти сметки – добри приятели.“