- Не мога повече – децата втора седмица са болни, за лекарства дадох половината си заплата, а сега и колата се повреди , ще трябват пари за части,за монтьори... Откъде да ги взема?

- Добре, че поне си на работа, все нещо ще се уреди ... Ами ако стане нещо, ако те уволнят..

Този диалог е „взет“ от реалността (дочут в метрото :) и едва ли ще ви изненада с „оригиналност“.

Защото неприятностите са част от живота ... Но ако не сме подготвени за тях, финансовите последици могат да са тежки. Не напразно е толкова популярна фразата „бели пари за черни дни“.

Защо да поддържаме фонд „ Авариен“?

„Аварийните ситуации“ могат да са от най-различно естество - повреда на автомобила, печката, бойлера, неочаквано висока сметка за ток, внезапна загуба на доход ... Общото между тях е, че поставят на изпитание бюджета ни – нужни са пари, за да се справим с проблема.

Често хората казват, че доходите им са много ниски и няма как да отделят дори минимална сума за т.нар. фонд „Авариен“. По-рядко срещаното обяснение е, че по принцип имат на разположение достатъчно пари, с които могат да посрещат неочакваните разходи, без да са заделени специално за целта.

В действителност, наличието на фонд „Авариен“ е един от задължителните елементи на стабилните лични финанси.

Ако нямаме фонд „ Авариен“....

Вариантите са:

  • Да използвате средства от семейния бюджет от друи пера, а това вероятно ще предизвика финансови „сътресения“;

  • Да изтеглите от дългосрочните си спестявания, което вероятно ще доведе до загуба на доходност и ще ви „отдалечи“ от постигането на финансовите ви цели;

  • Да вземете заем от близки хора, ако можете да разчитате на това. А заемът трябва да се връща ...;

  • Да изтеглите кредит, с което ще „натоварите“ бюджета си.

Несъмнено, по-добрият вариант е в спешни случаи да разчитаме на нашия фонд „ Авариен“

Колко да е „голям“ фонд „ Авариен“?

Обичайната препоръка е спестяванията в този фонд да покриват поне минималните ви разходи за живот за период от 3-6 месеца. Ние ви съветваме по подходите малко по-различно. Създайте си два „аварийни“ фонда. Единият да е с предназначение – спешен случай, а другият фонд да се използва в случай на внезапна загуба на доход.

Ако сте „начинаещ“ е добре да започнете с Авариен фонд „Спешен случай“ за посрещане на внезапно възникнали разходи!

  • Размерът на този фонд зависи основно от дохода ви – може да е 100 лв. или 1000 лв.

  • Най-добре е да отделите сумата еднократно (ако е възможно) или в максимално кратък период. Дори и да означава едномесечни или няколкомесечни лишения, си заслужава.

  • Важно е да имате бърз достъп да тези пари – не знаете кога ще ви потрябват – но не се изкушавайте да ги използвате за ежедневни нужди. Можете да ги съхранявате в наличност или на разплащателна сметка.

  • Не се препоръчва да ги държите на разплащателна сметка, към която е „вързана“ ваша дебитна карта и която редовно използвате за покупки. Лесно можете да изхарчите събраните за авариен фонд пари.

 
След като сте се „справили“ с фонд „Спешен случай“, можете да започнете да заделяте средства за авариен фонд „Загуба на доход“.

  • Загубата на доход може да е провокирана от различни ситуации – не само уволнение, например - и не винаги ще можете да разчитате на обезщетение от работодател и помощи за безработица.

  • Затова е разумно да се подсигурите и за този вид „спешен случай“. Тук сумата трябва да е по-голяма – такава, че да покрива жизнения ви минимум за 3-6 месеца (по-добре е за по-дълъг период).

Нашият съвет:

Не отлагайте за неопределен бъдещ период заделянето на „бели пари за черни дни“, защото това е стъпка към вашето спокойствие и финансова стабилност.