Бюджетът на една двойка би трябвало да спазва същата рецепта като личния бюджет -внимателно следете разходите и доходите си и не харчете повече, отколкото получавате, намалете или „елиминирайте“ излишните разходи, определете финансовите си цели и си съставете план как да ги постигнете, включително и като увеличавате спестяванията си.

Но семейният бюджет има и един допълнителен елемент – договарянето между партньорите.  

Философията на харчене или на спестяване може радикално да се различава при двамата партньори. Как ще процедирате, ако единият от вас е “щурец”, ориентиран към харченето, а другият е “мравка”, която спестява? В крайна сметка, чрез взаимни отстъпки може да се постигне  компромис и разбирателство. Препоръчително е всеки от двамата партньори да запази собствен мини-бюджет. Отделно трябва да има семеен бюджет, в който да влиза по-голямата част от доходите на двамата партньори, който да е предназначен за покриване на основните семейни разходи (поддръжка на жилището, храна, вноски по заеми, отпуски и др.). При това положение никой няма да бъде ощетен, тъй като всеки ще има свой собствен бюджет за харчене, както и общ за общите разходи.

Освен това, бюджетът на двойките често включва допълнителни задължения, които се поемат във връзка със съвместното съжителство - например, ипотечен кредит, разходи, свързани с обучението на децата, застраховки, вноски за частни пенсии и др. Много е важно внимателното да се следят  разходите, за да не се стигне до по-голямо харчене от размера на спечелените средства.

Какво трябва да се направи, ако се окаже че разходите са по-големи от доходите?

  • Идентифицирайте причината за дефицит в бюджета. Еднократна ли е или постоянна ?  

Ако се дължи на временен спад на доходите или извънредно нарастване на разходите (неполучени бонуси,извънредни болнични разходи, и др.), кризата вероятно ще отмине без сериозни финансови сътресения. Но ако съществува риск спадът на доходите да придобие постоянен характер, трябва да промените начина си на харчене.  

  • Опитайте се да преизчислите “харчовете

Кои разходи могат да се елиминират или намалят? 

Например, едно семейство от двама пушачи ежемесечно вади от джоба си стойността на една минимална работна заплата (около 250 – 300 лева). Отказването на този вреден навик със сигурност ще подобри и „финансовото“ Ви здраве. „Луксозните“ стоки или стоките за „престиж“ също могат лесно да отпаднат . Замислете се дали настина Ви трябва най-новия модел смартфон. 

Вижте пирамидата на Маслоу, скицирана в статията “Личен бюджет”, и помислете кои разходи могат да се ограничат, колко от тях са свързани с поддържанието на социален статус и инвестиции в собствения имидж?

  • Може ли да се намерят допълнителни източници на доходи? 

Много хора тук бързат да отговорят с „не”. Знаем, че в момента е трудно да се намери допълнителен източник на доходи (доказателство е високата безработица), особено работа на половин работен ден. Някои професии обаче превъзмогват по-лесно това препятствие. Един лекар може да си сътрудничи с няколко частни поликлиники, един счетоводител може да работи за няколко фирми, една чистачка може да намери още едно жилище, което да чисти и т.н. Отдаването под наем на неизползван имот (къща, наследена от баба и дядо, търговско помещение и др.), работа в някоя от мрежите за директни продажби или гледането на деца са само някои от възможните решения.