ъде отиде и какво се случи ?!?  - недоумяваше Щуреца. И не, не ставаше въпрос за любовта на живота му, а за ... месечната заплата!

Ако сте сред хората, които си задават подобни въпроси в края на месеца (а и понякога доста преди това) е ясно, че е крайно време да се заемете с личния си бюджет.  „Лесно е да се каже, трудно е да се направи!“

– би си помислил всеки, за когото стриктното следене и отчитане на всеки разход  е равносилно на китайско мъчение:) И за да направим  картината още „по-травмираща“ ще добавим, че бюджетът не служи само за проста регистрация на доходите и разходите, а най-вече за насочване на парите ви в исканите от вас посоки.

Но няма място за отчаяние!

Предлагаме ви една проста система, която може да се прилага от всеки, който няма желание,време и дисциплина да води строга отчетност на семейните (личните) финанси.

Системата „50-30-20“

Какво представлява?

При тази система разпределяте парите си (доходите) в три основни категории в съотношение 50%-30%-20%, вместо в 20 или повече категории. А това, без съмнение, е голям плюс за хората, които имат затруднения да водят по-прецизен бюджет.

Ето ги и категориите:

Фиксирани разходи –  там насочвате 50% от дохода си.

Това са разходи, които не се променят съществено във времето (различните месеци) и затова могат да се предвидят. Например – вноски по кредити, лизинг, наем, комунални услуги, вноски по застраховки, данъци и други. Може да вкарате в тази категория и минимум разходи за храна.

Плаващи разходи – там насочвате 30% от дохода си.

Това са разходи, които могат да варират, трудно са предвидими, могат да се намалят без особени усилия. Например - развлечения, дрехи, храна (лукс)/напитки, гориво за автомобила и т.н.

Финансови цели – там насочвате 20% от дохода си.

Наистина, всеки от нас има свои, индивидуални цели. Но фундаментално важни са следните – създаване и поддържане на авариен фонд, справяне с дълговете, дългосрочно спестяване (пенсия, финансова независимост). Към тази категория спада спестяване за първоначална вноска за жилище, автобил, образование и т.н.

Разпределението на частите от дохода (процентите) може да е по-различно и да отразява индивидуалната ви ситуация. Всъщност, за повечето хора делът на фиксираните разходи вероятно ще е по-висок.

Именно, за да прецените какво да е разпределението,  е важно поне за известно време – месец или повече – да  проследите в детайли харчовете си. Също толкова важно е да планирате големите си еднократни разходи, както и да опишете и остойностите целите си.  След като получите реалистична картина за финансите си, можете да пристъпите към системата „50-30-20“.

Но не се изкушавайте да започнете първо с „най-приятната“ втора категория, включваща развлеченията! Нашата препоръка е да определите първо какви са фиксираните ви разходи и дали има резерв за тяхното оптимизиране и съкращаване – така ще знаете какъв процент от дохода си да заделите за тях. Второ, определете какъв дял от дохода си да заделите за финансовите цели.  Каквото остане – отива за плаващи (променливи) разходи!

Ако искате да разберете за други интересни начини да се справите с личните финансови предизвикателства, просто отделете 2 часа от свободното си време и елате на безплатното обучение на Академия „Семейни финанси“ .

Обученията ще се проведат  на 10 октомври в гр. Провдив, на 17 октомври в гр. Стара Загора и на 31 октомври в гр. София, като е необходимо да се регистрирате за участие на сайта.