„Не виждаш ли, че си противоречиш. На мен ми казваш, че трябва да имам бюджет, за да следя всеки, дори и  най-малкия разход, а ти самата не го правиш по този начин!“  - оплакваше се Щурчо. Мравката  кимна с глава: „Да, има разлика, защото има разлика във финансовата ни ситуация. Ти си „на ръба“, а аз на етапа „финансово спокойствие“.

Обичайният съвет на финансовите експерти е, че всеки човек трябва да си води бюджет.  Данните от различни изследвания, обаче, сочат, че над половината българи нямат писмен бюджет. Обичайното обяснение , че не им се занимава с проследяването на дребни разходи и го намират за досадно.

Дали това е проблем? Не, непременно. По-скоро зависи от индивидуалната ви финансова  ситуация. А различните ситуации изискват и различен подход към бюджетирането.  Ето какви могат да са те.

Бюджетиране „На ръба на оцеляването“

Не знаете как ще изкарате до края на месеца, дали ще може да платите дори само  най-належащите сметки, икономисвате от храна и от какво ли още не...  Молите се да не изникне някой по-голям разход, защото просто няма как да го посрещнете. 

Тук няма друг вариант освен стриктното планиране на бюджета, стриктното придържане към него и отчитане на дори най-дребните разходи. Вариантите за промени по бюджета са силно ограничени, а ако един разход надхвърли планираното, то трябва да е за сметка на друг.  И тъй като вече разходите са намалени до минимум, най-добрият вариант в тази ситуация е да потърсите начин за увеличение на доходите.

Бюджетиране „Глътка въздух“

Парите ви стигат за скромен, но сравнително нормален живот.  В тази ситуация може да си позволите да планирате бюджета си по по-общи категории. Не е нужно да отчитате купената вчера вафла, например, но трябва да се придържате към определената обща сума в разходната категория. Сред вариантите при бюджетирането е т. нар. Система „пликовете на баба“. Разпределяте парите си по категории и ги поставяте в различни пликове. Ако свършите парите от плика – просто не харчите повече! Само в случай на необходимост може да „заемете“ средства от друг плик (разходна категория). 

На този етап е особено важно да  започнете изграждането на личната ви система за финансова сигурност, а първата стъпка е „Авариен фонд“. Колкото и да ви е трудно, започнете да отделяте бели пари за черни дни.   А ако кредитните ви задължения представляват проблем, е добре да предприемете стъпки за по-бързото или по-ефективното им  погасяване.

Вариант за подобряване на финансовата ситуация в този случай  е да потърсите вариант за повишаване на доходите и заедно с това да ревизирате подробно разходите си и да се опитате да ги оптимизирате.

Бюджетиране „Финансово спокойствие“

Доходите ви са такива, че ви осигуряват един наистина хубав живот, спите спокойно нощем, без да се притеснявате за сметки и разходи.  Чудесно! Но това не означава, че трябва напълно да загърбите бюджетирането.  Действително, може и да не ви трябва предварително да планирате и да заделяте пари за покупка на нови дрехи за детето, за вечеря с приятели или за екскурзия през уикенда, но план за вашите пари е нужен.

Ето как бихте могли да подходите. На първо място, от доходите си заделете определена част за спестявания – примерно 20%.  Нали искате и в бъдеще да живеете добре, да осигурите образование на децата, да правите неща, които ви харесват? Погрижете това да е така.  Добър вариант е да автоматизирате спестяванията си – така няма да се изкушавате да харчите тези пари, те просто няма да влизат по лесно достъпна сметка.  Накъде да насочите вашите спестявания, как да накарате парите ви „да работят за вас“ е въпрос, който сигурно ви интересува. Повече може да научите от статията ни „План за вашите спестявания“. След това определете размера на постоянните ви разходи, обикновено тези, които са свързани с режийни, вноски по кредити, застраховки, всякакви редовни плащания  и т.н. Заделете сумата, която ви е необходима. Останалите пари харчете, както намерите за добре.