„Знам, че трябва да имам бюджет, Мравче, опитвам се, но не става! Просто не е за мен да следя какво съм дал за кафе днес, дали съм си купил вафла... А и да си записвам всичко, абсурд!“ – оплакваше се Щурецът.  „Не се отчайвай, просто смени системата и това е!“ – окуражи го Мравката.

Всички знаем, че трябва да държим под контрол парите и да си водим бюджет.

Та нали това е основополагащия „камък“ на доброто управление на нашите финанси. Но едно е да знаеш, а друго е да го правиш и то постоянно.  Не напразно, резултатите от редица изследвания сочат, че голяма  част от хората бюджетират „наум“, каквото и да означава това. Действително, воденето на бюджет често се приема като отегчително занимание, от което бързо се отказваме. Но дали това не е защото сме избрали грешния за нас метод?  Няма как артистичният и разпилян творец (било то само по душа) да води прецизно домашно счетоводство, нали?

 А защо не съобразим начинът, по който водим бюджета си, с нашия характер, предпочитания и стил на живот?  Само така ще имаме устойчив във времето успех. Затова ви предлагаме  четири метода за бюджетиране, от които всеки може да подбере най-подходящия за себе си.

1.Бюджет „Точно до лев“

Този бюджетен метод се основава на прецизността  и  изисква детайлно предвиждане на месечните разходи, разделени по категории и  подробно отчитане на харчовете.  Последователното му прилагане дава отлични резултати и със сигурност ще знаете къде отиват парите ви и ще можете да ги насочвате в искана от вас посока.

 • Какво ви е необходимо: В зависимост от личните ви предпочитания може да водите бюджета си на хартия, примерно в определена за целта тетрадка, на компютъра в електронна таблица, или на предпочитано от вас мобилно устройство.
 • За кого е подходящ: Въпреки, че е много ефективен, този подход не е за всеки. Най-подходящ е за хора, които по характер са организирани, прецизни и подредени, имат отношение към детайла.

2.Бюджет „10-30-60“

При този метод не е нужно да се „взирате“ във всеки отделен разход.  Той се основава на разпределението на доходите в три основни разходни категории в определено съотношение. Ето едно примерно разпределение:

 • 60% от доходите ви отиват за т.нар. „Фиксирани разходи“. Това са разходи, , които не се променят съществено във времето (различните месеци) и затова могат да се предвидят. Например – вноски по кредити, лизинг, наем, комунални услуги, вноски по застраховки, данъци и други. Може да вкарате в тази категория и минимум разходи за храна.
 • 30% от парите си насочете към „Плаващи разходи“. Това са разходи, които могат да варират, трудно са предвидими, могат да се намалят без особени усилия. Например - развлечения, дрехи, храна (лукс)/напитки, гориво за автомобила и т.н.
 • „Финансови цели/Спестявания“– там насочвате 10% от дохода си. Фундаментално важни са следните цели – създаване и поддържане на авариен фонд, справяне с дълговете, дългосрочно спестяване (пенсия, финансова независимост). Към тази категория спада спестяване за първоначална вноска за жилище, автобил, образование и т.н.

Разбира се, процентното съотношение, в което разпределяте доходите си, може да е различно, за да отразява по-адекватно личната ви финансова ситуация. Например, „20-30-50“, „10-20-70“, „20-20-60“.

 • Какво ви е необходимо: За водене на този тип бюджет може да използвате какъвто „материален“ носител предпочитате – хартия, електронно /мобилно устройство.  Интересен вариант е да имате отделни сметки за трите категории, към които да се превеждат определените от вас суми. Например, „вържете“ фиксираните разходи към разплащателна сметка, от която плащате битовите сметки. „Плаващите разходи“ отиват към сметка по дебитна карта, която да използвате само за харчове за забавления и покупки  извън „фиксираните“. Автоматизирайте спестяванията си, като ги заделяте в определени за целта спестовни/инвестиционни сметки още преди да се „стигнали“ до вас.
 • За кого е подходящ: Ако не сте човек на детайла и ежедневното боравене с цифри ви затормозява, то това е вашият метод за бюджетиране.

3.Бюджет  „В кеш и в плик“      

Този метод е широко разпространен, особено сред нашите баби и дядовци. А те са сред най-добре и редовно бюджетираща част от населението според  редица изследвания.  Ето как да го приложите:

 • От доходите си заделяте определената от вас част за спестявания, която най-добре автоматично да бъде превеждана по спестовна/инвестиционна сметка.
 • Останалата част от парите обръщате в наличност и разпределяте по разходни пера. Например: за битови сметки, интернет/телефон, храна, развлечения, транспорт, вноски по кредити и други.
 • Сумите, които сте определили за харчене по дадено разходно перо, се поставят в плик (пощенски), надписан за съответния разход. Можете да харчите само, докато в плика има пари. При нужда, прехвърляте пари от едно разходно перо към друго (от един плик в друг).
 • Какво ви е неоходимо: пощенски пликове
 • За кого е подходящ: Определено не е за хора, които предпочитат електронните разплащания.  Но, ако имате усещане, че когато  ползвате карти „губите края“ на харчовете, може би си заслужава да опитате този метод. Като цяло е подходящ за хора, които предпочитат да ползват кеш или са принудени от обстоятелствата, например живеят в малки населени места, където електронните разплащания са по-скоро изключение.

4.Бюджетиране за техноманиаци :)

В дигиталния свят, всичко е на един ... смартфон разстояние. Бюджетирането – също.  Има немалко приложения за бюджетиране и управление на личните финанси, които всеки може да свали на телефона си. Има и на български, но по-голямата част са на английски. Те несъмнено са полезен и спестяващ време инструмент, стига да го използваме редовно.

И накрая -  няма особено значение какъв метод прилагате. Основното е да поставите под контрол финансите си, като използвате бюджета не само като система за регистриране на разходите, но като инструмент, чрез който давате посока на парите си.