Може би сте чували еврейската мъдрост, че е най-добре човек да държи 1/3 от парите си кеш, 1/3 - в злато и 1/3-в имоти.  Разбира се това е много старо клише от времето когато не е имало акции, облигации, взаимни фондове и други инвестиционни възможности, които днес всеки, който иска да спестява и инвестира, може да използва.

Разбира се, в миналото златото е било валута, каквото днес вече не е. Макар крале и императори понякога да са правили шашмалогии със съдържанието на злато и сребро в своите монети, реалната стойност на парите тогава винаги е била самият ценен метал. И поради тази причина, исторически погледнато, цената на златото е доста стабилна.

Като изключим няколко сътресения покрай големите войни, златото е имало доста предвидима ценова траектория и е напълно разбираемо защо хората днес продължават да го смятат за източник на сигурност за спестяванията си. Друга причина за силните исторически симпатии към него е ликвидността му –златото е било универсална „валута“ хилядолетия наред. Тоест, ако преди 600 или 300 години сте имали златно кюлче, то е било възможно да си купите каквото и да било в целия свят.

Основната причина поведението и ролята на златото да се промени през последните 200 години е именно възхода на хартиените пари и изместването на златото като валута. Де факто, разплащането със злато е не само забранено, но дори подсъдно в много съвременни държави (например, в САЩ, където можете да влезете в затвора). Причината е, че хартиените пари са много по-изгодни за политиците, отколкото златото.

Представете си, че сте премиер на някоя страна и искате утре да нападнете съседа си. Военните действия са скъпо „удоволствие“ – трябва да плащате на войници, на производители на оръжие, на кого ли не. Ако паричната ви система работи със злато, ще имате на разположение единствено натрупаното в резервите си. Ако паричната ви система работи с хартиени пари, то просто можете да напечатате колкото си пожелаете банкноти и с тях да финансирате войната си. Сега начертайте абсолютно аналогичен сценарий с една изборна кампания и „ухажването“ на гласоподаватели с повишения на пенсии и заплати.

Разбира се, хората не са толкова глупави и рано или късно усещат по джоба си цялото това печатане. Периодично появяващите се епизоди на висока инфлация (и даже хиперинфлация, ако печатницата на пари е работила на много високи обороти) оставят болезнени белези върху народопсихологията на различните нации и споменът за „доброто старо злато“ започва да повишава интереса към него. Така цената на златото започва да нараства, то престава да бъде валута и ролята му се свива до тази на инвестиционен актив и материал за изработка на бижута/технологии..

Да обърнем ли част от спестяванията си в злато?

Направих краткия исторически преглед, за да стане ясно, че обръщането на спестяванията в злато днес не е просто връщане към „добрата стара стабилност“ на златото – тя вече не съществува. Цената на златото днес се формира от поведението на милиони търговци, инвеститори и рудодобивни компании, които от своя страна реагират основно на стимулите на централните банки, печатащи хартиени пари. Тоест, ако обърнете част от парите си в злато, вие не ги обръщате в сигурен актив със стабилна и предвидима цена. Напротив, вие правите инвестиция в актив, чиято цена напоследък е доста непредвидима. Например, ако бяхте обърналите 1000 лв. в злато преди 5 г., днес щяхте да сте загубили 300 лв. Ако пък бяхте направили същото през 2001 г., днес вместо 1000, щяхте да имате 6000 лв. Това не е операция за запазване на стойността на спестяванията ви, а целенасочена инвестиция с всичките произтичащи от това рискове и несигурност.

Така стигаме и до отговора на въпроса – обърнете част от спестяванията си в злато, ако се чувствате комфортно с това като вид рискова инвестиция със съответната вероятност както за печалба, така и за загуба. За целта би трябвало да имате поне някаква яснота какво формира цената на златото, основни познания за паричната политика на централните банки, известен толеранс към загуба  и визия как ще управлявате инвестицията си – краткосрочно и дългосрочно. Ако не притежавате тези неща, то по-добре инвестирайте в нещо, което познавате и с което бихте се чувствали комфортно.

*Статията не е препоръка за инвестиции или покупка на акции.