За мнозина спестяването дори на 20 лв. от разходите е важно, а и никой не обича да дава излишни пари.  Но дали си заслужава да пестим от собственото си спокойствие и дали си струва да застраховаме дома си?  Това е въпросът, с който Яна*, се обърна към експертите на „Семейни финанси“ с молба за съвет.

Дилемата на Яна*

Яна е собственик на наследствена къща

, където прекарва голяма част от времето си. Къщата е на повече от 50 години и периодично се налага да се правят ремонти. От построяването си до последните години къщата е била застрахована – първоначално са сключвали задължителните имуществени полици, а по-късно, през демокрацията, са продължили по навик доброволно. След изтичане на последната застраховка Яна е разколебана дали да продължи.

„Притежавам имот, който е почти постоянно обитаван, но тъй като е голям, ни струва доста разходи. Мислех си, че спокойно мога да спестя от застраховка, защото не виждам смисъл. Покрай бурите и тежката зима, имотите на много мои познати пострадаха и от всички чувам оплаквания, че застрахователите не им плащат и не е имало смисъл от застраховките. За толкова години, през които сме сключвали застраховка на къщата, само два пъти се е наложило да искаме обезщетение за дребни щети. Вярно, ако се случи нещо ще ми е трудно да събера пари за голям ремонт, но има ли изобщо смисъл да плащам за полица, ако няма да получа обезщетение? Все пак сумата е около 100 лв. на година, които никак не са малко.“

Въпросът към „Семейни финанси“:

„Как да разбера дали е оправдано да плащам за застраховка? Как да съм сигурна, че ако ми се случи нещо, ще ми платят и какво да направя, ако ми откажат?“

Съветът на „Семейни финанси“:

Застраховката е нещо, от което не ви съветваме да пестите. Все още сред много българи битува мнението, че няма смисъл, защото застрахователите не плащат. В действителност това не е вярно и може да видите по всяко време в сайта на Комисията за финансов надзор колко са платените обезщетения по имуществени полици и те никак не са малко. Разбира се, има и случаи, когато застрахователят отказва да плати обезщетение. Причините могат да са различни, например ако щетата не влиза в покритите рискове или е сред изключенията, по които не се плаща. Те са описани ясно и подробно в договора за застраховката и в общите условия, които ще ви дадат с него. Всичко това може да прочетете предварително, да искате още информация и да вземете решение в коя компания условията ви допадат. Разбира се, ако става въпрос за измама, застрахователят няма да плати. Няма да има плащане за щети от земетресение например, ако няма добавено покритие за това.

Напълно е вероятно всички, които са ви обяснявали как не може да разчитате на плащане, да са сключили най-евтината застраховка с най-малко покрития и да смятат, че ще получат пари за всяка щета. Основните покрития са „Пожар и природни бедствия“, земетресение при повечето компании се добавя допълнително, както и грабеж, щети на движимо имущество, отстраняване на щети от наводнение и/или пожар. Задължително проверете има ли клауза за самоучастие. Тази клауза означава, че няма да получите пари за дребни щети, срещу което плащате по-малко за застраховката. Самоучастието може да е няколко вида – до определен паричен лимит или до процент от общата застрахователна сума. Застрахователната сума е максимумът, който може да получите при тотална щета. Възможно е самоучастието да е само за някои видове рискове. Например – до 2% при земетресение. Така при застрахователна сума 50 000 лв., ще получите обезщетение, ако щетите са оценени на повече от 1000 лв.

Причина за отказ от плащане може да е изпускане на сроковете за съобщаване на щетата. Обичайно те са три дни, при кражби – 24 часа, но се изисква да извикате и полиция. Което значи, че няма да ви платят, ако чакате пет дни след наводнението или ако просто заявите как някой ви е ограбил, без да уведомите МВР. Сроковете също са описани в договорите.

И не на последно място – помислете си какво бихте изгубили, ако стане пожар или мине ураган. Застраховката ще ви струва по-малко от 10 лв. на месец, може да разсрочите плащането на две вноски и повече вноски. Наистина, това е разход, който не си заслужава да спестите.