Повечето от нас си спомнят жилищния „бум“ преди около 10-тина години. В този период  много хора изтеглиха ипотечни кредити, закупиха имоти.  За  тях вече тече 10-тата година от учредяване на ипотеката върху жилището им.

Защо това е важно и какво общо има със семейните финанси?

По закон действието на вписване на  ипотеката  е 10 години

,  а преобладаващата част  от  ипотечните кредити са със срок по-голям от този.  На практика, това означава, че преди изтичане на  10-те години банката (кредиторът ) трябва да се поднови вписването на ипотеката върху имота в Агенция по вписванията.  А това не става автоматично и безплатно и съответно трябва да предвидите в бюджета си ново разходно перо.

Кой поема разходите и какви са те?

Няма да ви изненадаме, като ви кажем, че разходите по подновяване на ипотеката са за сметка на кредитополучателя. Това е надлежно описано в договора за кредит. Съветваме ви отново внимателно да прочете вашия договор и да обърнете внимание на клаузите, отнасящи се до подновяване на ипотеката.

Разходите са като за учредяване на нова ипотека. Със сигурност от вашата банка-кредитор ще ви информират за необходимостта от подновяване на ипотеката и за дължимите суми. И все пак, какво включват те?  На първо място това е нотариална такса, чийто размер варира според остатъка от сумата, която дължите по кредита, т.е. материалният интерес, затова е важно да я проверите. Например, за материален интерес от 50 000 лв. тази такса възлиза на около 290 лв.  Таксата за вписване на Агенцията по вписванията е 50 лв. Трябва да предвидите и съответните такси, начислявани от банката в този случай.  Възможно е също банката да изиска да се направи нова оценка на имота, което ще ви струва  още 100-150 лв.

С други думи, разходите по подновяване на ипотеката не са за пренебрегване и е важно да съобразите с тях семейния бюджет.

Какво ще стане, ако не ги заплатите?

Най-вероятният сценарий в този случай е сумите да бъдат начислени към остатъка от главницата по кредита и съотвено върху тях да започнат да текат лихви. Затова е по-добре да мобилизирате средства, с които да заплатите дължимото.

Вашите полезни ходове

Изтичането на срока на ипотеката може да ви послужи като стимул да се проверите дали можете да оптимизирате условията по кредита си. Сред вариантите са  намаление на лихвата, отпадане на годишната или месечната такса управление, предоговаряне на типа застраховки. Възможно е да промените срока на кредита, като трябва да сте наясно, че при увеличение ще плащате по-ниски месечни вноски, но сумата, която ще върнете накрая ще е значително по-висока. По-краткият срок означава по-високи месечни вноски, но по-ниска обща сума на задължението.

Най-общо,  възможностите са:

- да предоговорите условията по кредита си с настоящия си кредитор;

- да го рефинансирате с нов заем от настоящия си кредиторм

- да потърсите по-изгодни условия от нов кредитор.