„Мравке, как се справяш с данъците? Аз уж нямам големи приходи, а плащането все ме затруднява – чудеше се Щурчо. Мравката, както винаги имаше отговор: „От всеки доход, който получа, отделям по малко за данъците, защото от тях не мога да избягам. Но не ми трябваха много пари, данъците ми са дори по-малко от твоите. Просто съм наясно с някои възможности за данъчни облекчения.“

Всеки се досеща за крилатата фраза, че в живота има две неизбежни неща – едното са данъците. Плащането им е неизбежно, но това не означава, че не трябва да потърсим законни начини как да намалим размера им.   Предлагаме ви няколко идеи в тази връзка.

Законът за доходите на физически лица дава няколко възможности да се намали годишната данъчна основа и така да намалите размера на дължимия данък общ доход.

- Застраховки „Живот“ и здравни застраховки

Ако имате полица „Живот“ или такава за здраве, данъчната основа се намалява с внесената през годината сума за тях. Максимумът за намаление е до 10% от общата стойност на основата, върху която се изчислява налогът. Например – доходът за годината е 15 000 лв., върху които да платилите 10% данък. За застраховки сте платили общо 800 лв. премия през годината. Данъчната основа става 14 200 лв. и вместо 1500 лв. данък, ще дължите 142 лв.

- Доброволно пенсионно осигуряване

Същото облекчение – намаление до 10% на данъчната основа, има и за пенсионното осигуряване. То важи ако сте правили вноски в доброволен пенсионен фонд. Не се зачитат държавното осигуряване или вноските в професионален и универсален фонд, които са задължителни. Намалението се изчислява според това, което сте внесли през годината, а не това, което имате натрупано общо. Ако решите да теглите от натрупаните пари, ще трябва да платите 10% данък върху тях, т.е. НАП взема обратно облекчението. Не се дължи данък, ако изтеглите само доходност от инвестициите на фонда.

Пример:

Натрупали сте общо 7000 лв. и през годината е постиганата 5% доходност. Това добавя към парите ви още 350 лв. Може да изтеглите пари до размера на тази сума, без да дължите данък.

- Покупка на „точки“ за пенсия

Данъчната основа се намалява и ако сте купували стаж, за да се пенсионирате. Сумата, която сте платили, директно се изважда от стойността на основата.

- Дарения

Най-много може да намалите данъците си с помощта на дарения (освен ако не сте си купували много точки за пенсия). До 50% от данъчната основа се смъква при дарение на Фонда за лечение на деца и на Фонд за асистирана репродукция. При дарения за културата намалението е до 15%, във всички останали случаи е до 5%. Ако сте решили така да си намалите данъците, проверете предварително дали каузата, която сте избрали, позволява да облекчите данъчните задължения. С всички направени дарения максимумът, който можете да намалите, е до 65% от общата сума на данъчната основа за годината.

Млади семейства с ипотечен кредит

Данъчната основа на единия се намалява с лихвите, които са платили през годината за ипотечен кредит. Условието е при вземането на кредита ползващият облекчение или съпругът/съпругата да не са навършили 35 годни и жилището да е единствено за тях. Намалението е със стойността на лихвите, платени през годината за първите 100 хил. лв. от главницата. Ако кредитът е по-голям, ще се ползват облекчения само до изплащането на тази сума.

- Деца

Ако имате деца и те не са навършили 18 години, за всяко се полага по 200 лв. намаление на данъчната основа. За повече от три деца то остава 600 лв. Важно е в такъв случай да се подаде и декларация, че другият родител няма да ползва облекчението. От нея няма нужда, ако доходите на родителя не изискват подаване на декларация.

И така, възможност има и е хубаво да помислим навреме за тях. Дори намалението да е малко, все пак са пари, които ви се полагат и може да използвате както си искате.