Всеки родител знае, че грижите покрай  най-голямото щастие в живота им – децата -  струват и пари, освен време и нерви :) И вероятно всеки родител е разбрал за възможността да ползва данъчно облекчение  за доходите през 2015 г.

Не си мислете, че ще спестите значителна сума от предложената възможност, но и не се  отказвайте да се възползвате от нея.

Затова още преди Коледа подайте декларация до работодателя си , че ще се възползвате от облекчението.

Ето накратко какво представлява  данъчното облекчение и какво можете да очаквате като спестена сума.

Данъчното облекчение за деца дава възможност годишната данъчна основа да се намали със следните суми :  200 лв. за едно дете, 400 лв. за две деца, 600 лв. за три или повече деца.  За дете с  и над 50% степен на увреждания  сумата е 2000 лв.

Годишната данъчна основа е тази част от вашия доход, върху която се начислява данък. Тя се определя, като облагаемия ви доход (брутното ви възнаграждение) се намали със сумите на удържаните от работодателя ви задължителни осигурителни вноски, които са за ваша сметка.

Трябва да уточним също, че става въпрос за ненавършили пълнолетие деца, а не за любимия син/дъщеря на по 25-30 г. , които се радват на родителски грижи в родния дом :)

Какво на практика означават тези цифри?

Ще спестите  20 лв., 40 лв. или 60 лв. в зависимост от броя на децата.  Да приемем, че  във вашия случай  сумата от годишните данъчни основи е 12 000 лв. Имате 2 деца и ако ползвате данъчното облекчение от 400 лв., ще намалите сумата до 11 600 лв.  Върху тях се начислява 10% данък общ доход, който ще възлезе на 1 160 лв.  Без данъчното облекчение ще дължите данък в размер на 1 200 лв.  

Какво да направите?

  1. Попълнете декларация за ползване на данъчно облекчение за деца, като приложите към нея нужните документи.  Трябва да знаете, че от това облекчение може да се ползва само единият родител,  затова трябва да приложите декларация от другия родител, че няма да ползва облекчението.

Можете да свалите декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца оттук

Можете да свалите декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания оттук

  1. Подайте декларацията до вашия работодател в срок от 30 ноември до 31 декември 2015 г.  Той е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице до 31 януари 2016 г.
  2. Ако не сте в трудово-правни отношения с работодател, то можете да подадете декларацията, заедно с  годишната си данъчната декларация за 2015 г. в срок до 3 май 2016 г.