Скоро всички осигурени ще могат да избират дали парите им да отиват само в държавната система или да запазят сметката си в частен фонд

Преди няколко месеца на Щурчо му направи впечатление колко често се говореше за “пенсионна реформа”, ниски пенсии, възможности за избор. Звучеше му толкова мъгляво, че се отказа да слуша.

Разбра само едно – след време ще избира дали да взема висока държавна пенсия, или две по-ниски – от държавата, и от частен фонд.

Всъщност, нещата са по-различни и затова е хубаво да събираме повече информация, преди да си правим бързи изводи като Щурчо. Най-напред трябва да разберем, че две пенсии не е задължително да са повече пари от една. Гаранция от държавата, че ще плаща не трябва да ви успокоява и да пресмятате колко ще ви е добре.

Първоначалните планове на правителството за сериозна промяна в държавното и частното пенсионно осигуряване се промениха. Според първата им версия всички млади, които не са избрали пенсионен фонд до 12 месеца след започване на първа работа, трябваше да отиват в държавната система. Това отпадна и се върна стария режим. Ето какъв беше той и какви са най-важните от приетите и планирани промени:

При първа работа – имате три месеца да изберете универсален фонд за допълнително осигуряване. Той е задължителен за всички, родени след 1959 г. и в него ще отиват 5% от осигурителния ви доход всеки месец. Ако не изберете сами, ще бъде служебно разпределени в някой от деветте фонда.

Напускане на универсалния фонд – промените в Кодекса позволяват ако искате, да прехвърлите всичките си осигуровки в държавна система. Така вместо държавна пенсия и допълнителна от универсалния фонд, ще получавате само държавна. Чуват се обещания тя да е по-висока, но това не е сигурно. Двете системи работят по различен начин:

  • В  универсалния фонд вие и работодателят правите вноски, после експерти от фонда ги инвестират и се получава доходност. Вноските, плюс доходността и минус таксите към пенсионното дружество се натрупват в лична сметка и от нея ще се плаща пенсия.
  • В държавната система пенсии се плащат с парите от осигуровките на днешните работещи и субсидиране от държавата. Най-общо казано, при частен фонд каквото сте внесли, това ще получите. При държавна система пенсията зависи от това колко хора и на каква заплата ще работят по времето, когато сте пенсионери.

Прехвърляния към НОИ могат да се правят по веднъж в годината, ако имате повече от пет години преди пенсия. В момента не може да се преместите, защото в Държавен вестник още не е публикувана наредбата за прехвърляния. Заявленията за преместване ще се продават до териториалните дирекции на НАП. Обратното местене – от НОИ към универсален фонд, също ще е възможно, но трябва да се изготви и приеме нова наредба.

За работещите при тежки условия на труд също ще е възможна промяна. Те ще могат да се местят от професионалния фонд към държавната система, но само еднократно. Обратно връщане няма да има.

По-ниски такси – от следващата година започва плавно намаление на таксите, които пенсионните компании събират. Така по личните ви сметки ще остават повече пари. За универсалните и професионални фондове удръжката от всяка вноска ще падне до 4.5%, а постепенно до 2019 г. ще намалее на 3.75%. Сега таксата е 5%. Инвестиционната такса ще намалее на 0.9% от 2016 г., и до 0.75% в следващите четири години.  Сега тя е 1% от стойността на парите ви, които фондът управлява.