Човек дори добре да живее, идва време  за плащане на местни данъци и такси :). Плащанията винаги са неприятни, но какво да се прави, налага се, и по-добре да се платят до 3 май 2016 г., за да се спести някой и друг лев. По принцип до края на април може да се възползвате от 5-процентна отстъпка от местните си данъци и такси, но тази година Великден се пада на 30 април

, затова срокът е до 3 май.

Местните данъци и такси се плащат в дирекциите „Общински приходи“, които не винаги са в сградата на съответната община/район. Хубаво е да знаете, че в София вече не е задължително да се плаща данъка по адресна регистрация, тоест, ако живееш в квартал „Лозенец“  не трябва непременно да платиш в отдел „Общински приходи –Лозенец“, а можеш да го внесеш във всеки данъчен отдел в столицата, където ти е по-близо и удобно.

За още по-голямо улеснение на гражданите справки и плащания  могат да се правят по електронен път.

Как става това в София?

На страницата на Столична община в „Местни данъци и такси“ може да намерите „Електронна справка за дължими местни данъци и такси“ – https://sonet09.sofia.bg/OnlineReportWSClient/obligations

Трябва да въведете ЕГН-то си, ПИН и партиден номер на имота/автомобила. Може вместо ПИН от местната данъчна служба да въведете ПИК, който се издава от Националната агенция по приходите (НАП). Натискате „Търсене“ и Ви излиза справка, какви местни данъци и такси дължите. Така във всеки един момент може да правите справки за задълженията си.

Как се изкарва ПИН и ПИК?

Във всяка една данъчна дирекция в столицата може да получите Вашия ПИН като подадете заявление. А от НАП да получите ПИК. За плащане по електронен път е необходимо едно от двете. А  партидният номер на имота/колата е отбелязан на бележките ви за платен данък от предишни години или на уведомителните писма.

Как може да пратите?

Ако искате да платите по електронен път под тази справка трябва да натиснете „Плащане“. Появява се формуляр за плащане, където освен номера банковата си сметка е необходимо да  изберете и съответния код на вида данък или такса - кодовете за имот, такса смет и автомобили са различни.

Може ли да плащате местните данъци и такси по електронен път в цяла България?

Не във всички 265 общини в България е въведена услугата електронно плащане на мастните данъци и такси. Някъде могат да се правят само справки за данъците без плащане, а в някои общини и двете. За да проверите, дали има такава услуга трябва да си изкарате ПИК от НАП и на интернет страницата на съответната община да проверите предлага ли се тази услуга и по какъв начин става. В по-големите общини имате тази възможност.

Банките, които извършват плащанията са Общинска банка АД, Банка ДСК, Първа Инвестиционна Банка АД, Централна Кооперативна Банка АД, Обединена Българска Банка, Алфа Банка АД, Фаст Пей ХД АД, Юробанк България АД, Транскарт Файненшъл Сървисис. Списък на IBAN сметки на общините за плащане на местни данъци и такси може да намерите на адрес: www.nap.bg/document?id=513, но всяка община има договор с определена банка и при излизане на формуляра за плащане не е необходимо Вие да въвеждате IBAN, за да  извършите транзакцията, това става автоматично.

Процедурата по електронното плащане на данъци е лесна и бърза, затова Ви препоръчваме  да спестите време (а времето е пари) и да платите от компютъра си, от смарт фона си или таблета местните данъци и такси. А и да спестете 5 % от сумата до 3 май.