Този въпрос вълнува всички, а в сложната материя  на нормативната уредба и на изчисленията малцина могат да се ориентират. Може би е важно да знаете основните принципи, които са определящи за размера на пенсиите, и е добре тези принципи да се имат предвид през целия ви трудов стаж, за да получите максимално добра пенсия.

Първо, осигурителният доход е  много важен. Той е определящ за размера на бъдещата ви пенсия. Осигурителният  доход  се определя от възнаграждението (индивидуална заплата и допълнителни възнаграждения, напр. по граждански договор), а за самоосигуряващите се това е доходът, върху който са внесени осигурителни вноски.

Ако сте на трудов договор, не правете компромиса да се осигурявате на минимална заплата или на половината от „платата“, която получавате месечно. Това влияе негативно в две посоки – намалява пенсиите на сегашните пенсионери и намалява вашата пенсия в бъдеще. Знаете, че държавното обществено осигуряване (ДОО) работи на солидарен принцип, тоест пенсиите на сегашните пенсионери се събират от осигуровките на работещите в момента. Сега осигурителните вноски за държавна пенсия са 17.8 % от брутната работна заплата за лицата, родени преди 31.12.1959 г. и 12.8 % за тези, родени след 1960 г., които допълнително заплащат 5 % вноска за универсален пенсионен фонд (тези вноски се поделят между лицето и работодателя в съотношение 40:60). За съжаление поради демографската криза и голямата емиграция в момента 1 работещ плаща пенсията на около 1 пенсионер (на 2/3 пенсионер), а след 20 години 1 работещ ще плаща пенсията на 1 пенсионер и нещо (1 и 1/3). Сега от осигурителния доход от 1000 лева от родените след 1960 г. се удържат 128 лева за пенсиите на сегашните пенсионери и 178 лева от осигурителния доход на родените преди 1960 г. А ако се осигурявате на 500 лева  ще се удържат двойно по-малко. Размерът на държавните пенсии и броят на осигуряващите се са като скачени съдове – колкото по-голям е „съдът“ на работещите, толкова пенсиите ще бъдат по-големи и обратно.

Ниският осигурителен  доход влияе съвсем директно върху размера на вашата бъдеща пенсия.

От него зависи определянето на индивидуалният ви коефициент, а той се определя от:

1. Съотношението между  средномесечния ви осигурителен доход  за 3 последователни години преди  31 декември 1996 г. и средномесечната работна заплата за страната за същия период.

2. Съотношението между средномесечния  ви осигурителен доход след 31 декември 1996 г. и средномесечната работна заплата за страната за същия период.

С изчисления индивидуален коефициент се умножава средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди пенсионирането ви и се определя доходът, от който се изчислява пенсията.

Размерът на пенсията се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж (определя се за всяка година със Закона за ДОО).

Подробности, както и таблиците с размера на средните работни заплати по години, може да намерите в  Методика за изчисляване на индивидуален коефициент.

Второ, важен е освен осигурителният доход, но и осигурителният стаж. За 2016 г. възрастта за пенсиониране при жените е 60 години и 10 месеца при 35 години и 2 месеца трудов стаж, а при мъжете 63 и 10 месеца при 38 години и 2 месеца. Всяка година изискванията за възраст и стаж нарастват с 2 месеца.

При голям осигурителен доход в продължение на много години трудов стаж вие може да достигнете до максималният размер на пенсията, но всяко намаляване на дохода или на стажа влияе върху размера й. За 2016 г. максималният размер на получаваната пенсия е 910 лева. Този размер се запазва и за следващата година.

Методиката на изчисление ще претърпи промени от 1 януари 2019 г. При изчисляване на индивидуалния коефициент отпада доходът на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три години преди 01.01.1997 г. Индивидуалният коефициент ще се определя като средно съотношение между месечния осигурителен доход на лицето и средния осигурителен доход за страната след 31.12.1996 г. 

На страницата на НОИ може да изчислите прогнозната си пенсия. Ще ви трябва персонален идентификационен код (ПИК), който може да получите от НОИ във всички териториални поделения. Ще трябва и да подадете информация информация за осигурителен стаж и доход за избран 3-годишен период преди 01.01.1997 г.  Това е и добър вариант да проверите дали има несъответствия и съответно навреме да ги коригирате.