В началото на година влязоха в сила някои промени в Кодекса на застраховането. Не мислете, че става въпрос за нещо далеч от вашето ежедневие. Голяма част от тях пряко касаят „джоба ви“ :)

С новите промени се дава възможност затраховка „Гражданска отговорност“ да се сключва онлайн. По електронен път, без да е необходим електронен подпис, може да се сключи договора и да се плати с дебитна или кредитна карта, но след това застрахователят трябва да изпрати на застрахованото лице по куриер хартиеното копие на договора и стикера по ГО. Въпреки голямото брожение стикерът да отпадне, той се задържа и трябва по някакъв начин физически да стигне до вас, което налага ползването на куриерски услуги, които са безплатни за потребителя.

Цената на „Гражданска отговорност за автомобилистите“ (ГО) остава същата, въпреки някои прогнози за драстично покачване. За среден клас автомобили от 1600 куб. см. цените варират от 160 до 180 лв., а за 1800 куб. см. от 170 до 200 лева/годишно. На цената влияят различни фактори, като възраст на собственика на МПС, месторегистрация на МПС, шофьорския стаж, начина на плащане, възраст на МПС, територията на управление на МПС и други. В сумата са включени задължителните 10 лв., които застрахователните компании внасят в Гаранционния фонд, стикера за валидност, който се лепи върху автомобила, и 2% данък.

Положителна промяна, която може да ви спести някой друг лев е, че сертификатът "Зелена карта" вече задължително се издава заедно с полицата по застраховката "Гражданска отговорност" без допълнителна такса или друго плащане. Освен това от 1 януари 2016 г. той вече важи за всички страни-членки на системата „Зелена карта“, не само за страните от ЕС и Европейското икономическо пространство, както беше до сега. Това означава, че ако ви се наложи да пътувате до Турция или Македония, няма да доплащате за „Зелена карта“, защото сертификатът важи и за тези наши съседки.

Може да проверите кои държави са в системата „Зелена карта“ на сайта на „Националното бюро на българските автомобилни застрахователи“ - http://www.nbbaz.bg/GreenCard/About.aspx

Вдигат се и лимитите на отговорност, тоест максималното обезщетение, което застрахователят може да изплати по ваши претенции. За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт стават 10 млн. лв. за всяко събитие, а за вреди на имущество – 2 млн. лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

Трябва да знаете, че влиза в сила служебното прекратяване на регистрацията на автомобила, ако нямате застраховка „Гражданска отговорност“. КАТ и Гаранционния фонд си обменят информация и на колите, които нямат ГО, се прекратява регистрацията и собственикът не може да кара колата си. Подновяването на регистрацията се извършва в КАТ с пускане на заявление срещу 2 лева и предоставяне на документ за платена „Гражданска отговорност”.

В сила са и новите глоби за каране без валидна полица. Глобата е от 250 лв. за физическо лице, за юридическо лице имуществената санкция е от 2000 лева При повторно нарушение наказанието става 4000 лв.

Въвежда се нова глоба за лице, което не е собственик на автомобила и няма ГО - тя е в размер на 400 лева. За повторно нарушение глобата става 800 лева.

Редица промени в КЗ касаят прилагането на така наречената директива Платежоспособност II , която касае управлението на застрахователните компании и оценката на риска, но косвено ще се отрази на по-добрата защита на потребителите.