Всеки сезон в човешкия живот идва със своята красота и със своите предизвикателства. И независимо дали ни харесва или не, въпросът за парите е част от нашия живот, от малките и големите случки,  които го изпълват.  Затова е добре да сме наясно не само с основните принципи за управление на нашите пари, но и на кое  трябва да акцентираме

в зависимост от възрастта ни или по-скоро жизнения етап, в който се намираме.

Ето нашите съвети за някои от най-важните моменти по отношение на личните финанси в зависимост от възрастта.

Когато си на 20+ : „Поставяне на основите“

 • Научи се да харчиш по-малко, отколкото изкарваш
 • Създай и поддържай авариен фонд
 • Изгради и задълбочавай знанията си за различните инвестционни възможности.
 • Постави началото на спестяванията за пенсия! Инвестирай! Заради дългия инвестиционен хоризонт, който имаш, може да си позволиш и по-рискови инвестиции.
 • Избягвай заемите, особено „скъпите“ . Научи се да не се поддаваш на изкушението да купуваш неща, които не са ти по джоба.
 • Намерил си своята половинка, с която искаш да прекараш живота си? Много е важно да поставите основите на финансово разбирателство помежду ви!

Когато си на 30+ : „Женени с деца“

 • Ако децата вече радват вашето семейство, задължително трябва да се замислиш за финансовата сигурност на любимите хора. Направи си животозастраховка с достатъчно високо покритие.
 • Започни да заделяш пари за образованието на децата! Провери кои са походящите финансови продукти, които да ти помогнат да спестяваш за тази цел!
 • Увеличи размера на аварийния фонд, като е добре да е не по-малко от 6-месечните семейни разходи за живот. Няма как да не потрябват в даден момент!
 • Опитай се да избягваш задлъжняването.  Що се отнася до покупка  на семейно жилище на кредит, то към нея трябва да се подходи без емоции, с разум. Колкото по-висок е процентът на самоучастие, толкова по-добре. Вноската по кредита не трябва да е по-висока от 25% от нетния ви доход.
 • Заедно с половинката направете семеен финансов план. Добре е да потърсите професионална помощ от консултант.
 • Независимо, че разходите в този период са големи, продължавай да спестяваш и инвестираш дългосрочно за пенсия. Може да го правиш и с малки суми, стига да е редовно! Ако нямаш време и знания, ориентирай се към взаимните фондове.

 

Когато си на 40+ : „Глътка въздух“

 • Вероятно си в разцвета на кариерата си, печелиш добре, а децата са поотраснали. Преработи бюджета си така, че да имаш възможност да заделяш поне 10% -15% от дохода си за спестявания.
 • Насочи спестяванията си към подходящи за теб инвестиции – добре диверсифицирани и отразяващи нивото на риск, което си склонен да поемеш.
 • Прегледай и оптимизирай състоянието на спестяванияти ти за образование на децата. Но не ги поставяй по важност преди твоите спестявания за пенсия.
 • Направи си добре сметката, преди да решите с половинката да си купите къща на село и да я ремонтирате из основи! Често разходите по поддържката на вилен имот са твърде големи.

Когато си на 50 +: „Втора младост“

 • Децата са „излетели“ от семейното гнездо и са до голяма степен или изцяло самостоятелни.  Това, надяваме се,  ти оставя  допълнителен доход, който може  да насочиш изцяло за твоите финансови цели.
 • Изплати изцяло ипотечния си кредит (ако имаш такъв)! 
 • Не тегли нови кредити, дори и децата да се примолят!
 • Прегледай инвестиционния си портфейл, консултирай се с професионалист как да го съобразиш с този етап от живота ви!

Когато си на 60+ : „Златна есен“

 • На тази възраст „береш плодовете“ от собствената си предвидливост и постоянство по отношение на спестяванията през годините.
 • Преработи бюджета си така, че да отразява тази сериозна промяна, като особено внимание обърни на разходите за здраве.
 • Прецени дали семейното жилище не е твърде голямо, а поддръжаката му твърде скъпа. Ако е така се замисли за преместване в друго, по-малко, като продъдеш или отдадеш под наем старото. 
 • Спортувай, пътувай, грижи се за градината... или за внуците :)! Добрата форма е най-добрата инвестиция!
 • Вариант е да  потърсиш почасова работа или ангажираност като доброволец към кауза, която харесваш!