„Дават ли ти – взимай!“ – обясняваше Щурчо своето отношение към тегленето на кредити. А Мравката се чудеше как по-ясно да обясни на своя приятел, че така ще си докара големи проблеми.

Всеки е чувал истории за хора, закъсали финансово заради твърде много натрупани дългове. И никой не иска неговата история да бъде такава.

Затова е важно да знаете колко „дълг“ можете да си позволите.

Ето какво трябва да направите, за да си отговорите на този въпрос!

1.На първо място трябва да знаете „къде се намирате“ или с други думи да сте наясно с това колко получавате и колко от дохода ви отива за покриване на задълженията ви.

Няма как да минете без да си направите бюджета.  Опишете всичките си доходи – това е лесно в повечето случаи. След това съставете подробен и изчерпателен списък на всички ваши задължения и вноските по тях. Тук включете не само вноските по кредитите, лизинг, стоки на изплащане, но задълженията към доставчиците на комунални услуги (ток, парно, вода) и други – ако имате такива.

2.Изчислете колко пари ви остават на разположение – колко е вашият „остатъчен доход“.

Остатъчният  доход са тези пари, които ви остават след като от нетния ви доход  бъде приспадната минималната необходима сума за съществуването на всеки член от домакинството и вноските по кредити, кредитни карти и други постоянни разходи.

Ако решите да теглите кредит, то може да използвате ЧАСТ от този остатъчен доход за плащане на вноските.

Но наистина  ЧАСТ от него!  Ако вноската по кредита, който искате да изтеглите, е равна или близка на тази сума – просто си кажете НЕ!

Другият въпрос е каква част от остатъчния доход е разумно да бъде ползвана за тази цел.  Ние ви съветваме вноската да е не повече от 1/3 от този остатъчен доход. 

3.Съотношението : Дълг/Доход

Няма нужда да се отказвате още като видите думата „съотношение“. Не ви предлагаме да изчислявате сложни формули. Просто разделете -  месечната сума на всички вноски по ваши задължения / месечния ви доход.  Полученото число умножете по 100.

Така ще получите процент, който може да ви ориентира  за степента ви на задлъжнялост.

Вие се справяте добре, ако „вашият“ процент е около 20 – 25%, но не ви препоръчваме да го повишавате.

Ако сте получили съотношение около и над 50% - имате проблем!  Нивото ви на зъдлъжнялост е високо и е много важно да предприемете мерки за намаляването му.

Ако искате да разберете в детайли как да установите личното си ниво на задлъжнялост и как да „атакувате“ проблема, ако имате такъв, просто отделете 2 часа от свободното си време и елате на безплатното обучение на Академия „Семейни финанси“ .

Поредното обучение ще се проведе  на 31 октомври в гр. София, като е необходимо да се регистрирате за участие на сайта.