Богат ли съм или не съм… - тананикаше си Щурчо – С мечти богат съм, но с пари… дали?

Вместо да се чудиш, просто провери! – предложи му неговата приятелка Мравката.

Не, не става въпрос за това нашият герой да погледне в портфейла си и да преброи останалите от снощното празнуване левчета, а за по-задълбочен преглед на личното състояние

или с други думи - съставяне на личен баланс. 

Какво представлява личният  (семейният)  баланс?

На практика, това е моментна  снимка на размера и структурата на нашето богатство (или пък бедност).  Коректно направеният личен баланс ни показва ясно какво притежаваме (активите ни), какво дължим (пасивите ни) и в крайна сметка колко „струваме“ (с какъв капитал разполагаме).

Защо ни трябва да се занимаваме със съставянето на личен баланс?

Да си наясно с действителното положение на личните финанси носи само позитиви… е, възможно е и някои разочарования… Но дори и да не ви харесат резултатите, приемете го като стимул за бъдещи действия.

А и няма по-добър начин да измерите дали имате и какъв е напредъкът ви към постигане на вашите финансови цели – било то натрупване на достатъчно капитал, за да си осигурите безоблачни старини или за да престанете да ходите на работа и да обиколите света J

Началният личен баланс ще ви послужи за отправна точка към целта, а периодичната му ревизия ще ви покаже с какви темпове се движите към нея.

Как да си направите личен баланс?

  1. Съставете списък на вашите активи – на това, което притежавате.

Разбира се, не в разказвателна форма – вариант като „малко пари в банката, апартамент, вила и кола“ не ви върши работа В случая ви трябват цифри, и то реалистични!

  • За парите в наличност или в банката е ясно – просто записвате сумата.
  • Но как остойностявате други ваши активи? Съветът ни е да използвате текущата им стойност.
  • Не е трудно е по отношение на финансовите инструменти – акции, дялове и други –  информацията за текущата им пазарната  цена  е  леснодостъпна. 
  • Що се отнася до активи като жилище и автомобил, например, също използвайте текущата им пазарна стойност, а не стойността, на която сте ги придобили. Има различни методи за това. Например, можете да проверите какви са цените на имоти, подобни на вашия.  Но не се залъгвайте, че колата ви сега струва толкова, колкото сте платили за нея преди 10 години!

2.Опишете вашите пасиви – това са вашите дългове!

  • Включете всички ваши задължения – не само кредитите, лизингите и стоките на изплащане, но и неплатените сметки за комунални услуги, особено ако сумите са по-големи. Не заравяйте и  взетите заеми от близки хора – нали планирате да ги върнете?
  • Можете да систематизирате пасивите според това, кога  е падежът на дълга, т.е. кога трябва да изплатите заема. Например, ипотечният ви кредит е дългосрочно задължение, лизингът за колата – средносрочно, а плазмата, която изплащате тази година – краткосрочно.

3.Колко струвате или чиста стойност на активите

След като сте изчислили активите и пасивите си е лесно да сметнете какъв капитал имате, т.е. каква е чистата стойност на вашите активи. Трябва просто да извадите пасивите от активите.

Капитал =Активи – Пасиви

По принцип се приема, че отрицателното число на капитал означава фалит…

Все пак, не се отчайвайте, ако резултатът не ви харесва. Размерът на капитала се променя в зависимост от много фактори, включително и такива, които не зависят от вас, като например цените на недвижимите имоти или акциите. А личният баланс просто служи като отправна точка на вашия финансов план и средство за измерване на напредъка към желаната от вас цел!