Без съмнение, кредитната карта е удобство. Тя ви дава непосредствен  достъп до финансови средства, от които се нуждаете, но не разполагате в момента. На практика, може да ползвате безлихвен кредит, ако върнете парите в определения гратисен период. Обичайна практика е да се предоставят различни бонуси, например, специални отстъпки при пазаруване от определени търговци.

Трудно е да си представите да пътувате в чужбина без кредитна карта... или да пазарувате онлайн.  Звучи чудесно!  Но както и с много други финансови продукти, така и по отношение на кредитна карта е важно да я ползвате разумно и информирано, за да не попаднете във финансова беда. Това означава и сериозна степен на самодисциплина, която да ви помогне да устоите на  леснодостъпните изкушения.

Ето на какво трябва да обърнете внимание, когато избирате и ползвате кредитна карта:

  • Годишна лихва

Ясно е – ползвате кредит, плащате лихва J При кредитните карти лихва се начислява върху сумата, която сте изхарчили. Но трябва да имате предвид, че повечето издатели на карти прилагат различни лихви за различните видове операции. Обичайно има различни лихви за суми, послужили за покупки от търговец (например, плащане в магазин) и за пари, изтеглени на банкомат. При втория вариант  те са по-високи. И не само това – моментът, от който започва да се начислява лихвата, зависи от вида операция.

-Лихва при пазаруване през търговец

В този вариант лихвите са по-ниски, могат да варират средно между 5%-19%, като има и други възможности. Важно е да се знае, че за този вид операция е валиден „гратисният период“ – ако в рамките му изплатите задължението си, то върху сумата не се начислява лихва, т.е. ползвате безлихвен заем.  След изтичането на гратисния период, започва начисляването на лихвите.

-Лихва при теглене от банкомат

Тук не само годишната лихва е по-висока (варира  средно между 14% -23%), но и започва да се начислява веднага. В допълнение, се начисляват и такси за теглене на пари в брой, които никак не са малки.  

  • Такси

Има разлчни такси, които са свързани с ползването на кредитна карта и които трябва да имате предвид при избора и ползването й. Ето кои са основните:

акси  при различни операции

При пазаруване от търговец таксите са минимални или нулеви. Не стои така въпросът с тегленето на пари в брой.  В този случай се начислява  не само такса при тегленето (2-8 лв.) , но и се удържа процент от изтеглената сума (около 2%). Ако извършвате операцията в чужбина, то е възможно таксата да е значително по-висока.

Запомнете: не изполвайте кредитната си карта, за да теглите пари в брой, защото ще ви излезе скъпо!

-Годишна такса

Може да варира в размер около 20-100 лв. Възможно е да няма такава през първата година, особено ако издателят е решил да промотира картата за определен период от време.

-Други такси

Важно е да проверите какви други такси „вървят“ с ползването на вашата кредитна карта и да се опитате да ги избегнете или поне минимизирате. Затова прочетете внимателно условията по договора ви.

  • Годишен процент на разходите (ГПР)

Този показател е задължителен елемент от информацията, която трябва да се предоставя от издателите на карти в техните предложения. 

  • Продължителност и валидност на гратисния  период

Това е периодът, през който не се начислява лихва върху размера на усвоения кредитен лимит (използваните пари). Обичайно варира между 30 и 60 дни.  Несъмнено, изгодно е да покриете задължението в този период, защото така, на практика, ползвате безлихвен заем.

Като правило, гратисният период важи само за покупки през търговец, а не за тегленето на пари от банкомат.

  • „Гъвкаво“  плащане на задълженията и минимална погасителна вноска (МПВ)

Кредитните карти позволяват „гъвкаво“ изплащане на задълженията – извън заплащането на  задължителните „минимални погасителни вноски”.  Ето какви са различни начини на изплащане на задълженията:

-Всеки месец вие решавате каква сума да внесете по кредитната карта, но винаги поне минимума, определен от издателя на картата (който е обикновено между 2 до 5 % от салдото на усвоената сума към края на предходния месец);

-Цялостно изплащане на задълженията по кредитната карта.

-Минимални погасителни вноски.

Съществуват различни варианти за размер и начин на формиране на МПВ. Важно е да сте наясно предварително. Проверете какви са наказателните лихви и такси при неплащането на вноската в договорения за това срок.

Запомнете: Изплащането на задължението само чрез минимални погасителни вноски е опасно за вашето финансово здраве!

Например, за да изплатите задължение от 1000 лв. (при лихва 16%) само с минимални вноски от 2% ще ви трябват 48 години и накрая ще върнете 2960 лв.

  • Лимити

Кредитните карти имат лимит за теглене на пари в брой и разплащания и е важно да сте наясно с размера им, включително и за да не се наложи да плащате наказателни такси за превишен лимит.

  • Бонуси

Кредитните карти често предлагат  програми за лоялност и ползването на различни бонуси – пазаруване с отстъпки в определени търговски обекти, възстановяване на процент от стойността на направени покупки при определени условия, безплатни застраховки  и т.н. Избeрете предложение, което наистина ще ползвате.