Празници, Лазурен бряг, Ница, добра компания – все отлични предпоставки за страхотна екскурзия. Но неприятности се случват... и Боян счупи ръка. Оказа се, че се налага спешна, сложна и скъпа операция. Все пак, предвидливостта помогна на Боян в случая – имаше застраховка - „Помощ при пътуване в чужбина”, купена за 6 евро и покриваща максимално обезщетение от 10000 евро.

Лечението, струващо над 6000 евро, бе покрито от застрахователя. А и му бяха спестени куп формалности – достъчно бе обаждането на предоставения телефон за спешни случаи.

 

Действително, описаната по-горе история завършва добре във финансово отношение за Боян. Но нерядко хората решават, че когато пътуват в страна от ЕС е достатъчно да имат европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) и  допълнителна застраховка за медицински разходи не е нужна.  Да, ама не…

Трябва да имате предвид, че в системата има „подводни камъни” и практиката показва, че съществува реална опасност да платите сериозна сума, ако се наложи да ползвате медицински услуги в някоя от европейските държави. Причините са следните:

  • Притежателят на ЕЗОК може да получи медицинска помощ само в здравни заведения или при лекари, които имат договор с местната здравноосигурителна институция. Ако ви е оказана медицинска помощ в частна болница трябва да си платите за лечението.
  • Сумите, които вие трябва да платите в чужбина, после се възстановяват от българската здравноосигурителна каса (НЗОК), но повечето здравни услуги се заплащат по нормативно установените български тарифи за същата помощ!!! С други думи, НЗОК ще възстанови сумата за вашето лечение по „български цени“. Помислете за възможната сериозна разлика в цените на операция на апандисит в България и Германия, например. А тази разлика трябва да я доплатите вие.
  • Ако местната здравноосигурителна система предвижда доплащане от пациентите за определени видове медицински услуги, или законово регламентирана потребителска такса – тя се заплаща и от българските граждани, като не подлежи на възстановяване от НЗОК;
  • ЕЗОК покрива само спешна и неотложна помощ, която се простира до отстраняване на непосредствената опасност за живота и здравето на пациента.
  • ЕЗОК не включва медицинско репатриране и репатриране на тленни останки.
  • ЕЗОК не включва спешна стоматологична помощ. 

За разлика от европейската здравна карта застраховката „Помощ при пътуване” предлага значително по-широк обхват от услуги, които ще бъдат изплатени. Основното покритие по полицата включва медицински разноски следствие на злополука или остро заболяване, спешно зъболечение и придвижване до България. Допълнителните покриват и дневни пари за болничен престой, разходи, свързани с правна защита, кражба на личен багаж или гражданска отговорност към трети лица, както и разходи при трайна загуба на трудоспособност и смърт.

Не е за пренебрегване и фактът, че при пътуване в Турция или Македония или в друга държава, извън ЕС, здравна карта не важи и медицинската застраховка остава без алтернатива.

При това, вече всички стандартни туристически застраховки включват и услугата „Assistance”, тоест няма да ви се налага да плащате със свои пари на място, а сумата за ползваните медицински услуги се покрива директно от застрахователя. Вие може да разчитате и на 24-часов спешен телефон, който е изписан на полицата ви, на който можете да позвъните от всяка точка в чужбина и на български да ви се обясни точно какво трябва да предприемете.

Цените на застрахователната премия са от 0.45 евро на ден на човек до 0.65 в зависимост от максималното обезщетение, което сте избрали ( примерно 2000 или 50 000 евро) и дестинацията, която ще посетите. При всяко положение, срещу 10-30 лева ще избегнете риска да се разделите с няколко хиляди евро.

Не само когато излизате в чужбина ви трябва застраховка, но и когато тръгнете по планините или на море у нас, също. Някак си сме свикнали като излизаме зад граница да си купуваме застраховка, а като правим походи из Рила и Пирин или когато караме ски, да забравяме за възможните лоши сценарии. В България се предлагат различни туристически застраховки като “Туризъм в България”, „Планинска” и други, които при настъпване на застрахователно събитие възстановяват извършените разходи за издирване, спасяване и транспортиране на застрахования до най-близкото лечебно заведение на територията на България, медицинските разходи, вследствие злополука и остро заболяване, лечение с хоспитализация, наложило се вследствие злополука.

Предстоят едни от най-хубавите празници и много от  нас ще се възползват от тях, за да посетят желани дестинации – близки и далечни :) Важното е преди път, независимо в чужбина или у нас, да не забравяте, че трябва да вземете освен чанта и чадър,  и…. застраховка.