Всеки родител иска най-доброто за детето си, иска да му даде силен старт в живота: да му осигури добро образование, дом, пари за сватба, начален капитал. Не е задължително да си богат, за да подсигуриш децата си. Достатъчно е да си разумен и отрано да си се сетил. Общо взето, вариантите са няколко – да развиеш свой бизнес, който децата да наследят

, да направиш влог в банка, да сключиш дългосрочна детска застраховка с инвестиционен характер, да инвестираш на капиталовия пазар, да инвестираш в имоти, ценни метали и други.

Многобройни са примерите за предаване на професия и бизнес от поколение на поколение. Има много предимства децата да наследят занаята (или бизнеса) на родителите си – получават освен материалната база (без значение дали е фабрика, офис, зъболекарски кабинет или кръчма), професионалните контакти, каналите за дистрибуция (или клиентите), но най-важното е, че се наследява и опита. Такива хора са много по-напред от своите конкуренти, които сега започват. Тази инвестиция в бъдещето на децата има само един недостатък– зависи от тяхното желание. Възможно е просто те да не искат да следват пътя на родителите си.

Инвестициите, които не зависят от предпочитанията на децата, а са в тяхна полза, са спестовен влог, застраховка, инвестиция на фондовата борса, вложение в имоти или ценни метали.

Най-добре е да имате възможност да инвестирате в повече от тези инструменти, да за диверсифицирате риска.  Но ако нямате финансова възможност, може да се спрете само един или два вида инвестиции.  Например:

Детски влог. Лихвените проценти в различните банки варират от 0.50 % до 2 %, но повечето са около 1% лихва. Имайте предвид, че лихвата се капитализира, освен това някои банки предлагат и растяща лихва. Например, ако отделяте 80 лв. на месец при лихва 1.6 %, която всяка година се увеличава с 0.20 %, за 18 година ще натрупате около 25 000 лева – средства, с които ще подпомогнете образованието на детето си или ще му предоставите начален капитал за някакъв бизнес. 

Детска застраховка. За предпочитане е да бъде с инвестиционен характер. Тя осигурява 3 неща - определена сума на детето (Гарантирана застрахователна сума) след навършване на пълнолетие + допълнителна сума от натрупана доходност и застрахователна защита.

Вноските могат да бъдат плащани месечно, на тримесечие, годишно или еднократно.

Ако няма застрахователно събитие при 80 лв. месечно (приблизително 1000 лева годишно), за период от 18 години, гарантираната застрахователна сума с допълнителната доходност може да достигне над 30 000 лв. (зависи какъв е процентът на допълнителната доходност).

Инвестиция на капиталовия пазар. След като лихвите по банковите депозити паднаха до и под 1 %, инвестициите на капиталовите пазари стават все по-търсена алтернатива.  Възможностите са многообразни и е добре предварително да се посъветвате с професионалисти – финансови консултанти, инвестиционни консултанти – по отношение на бъдещите ви инвестиции във финансови инструменти (акции, облигации, дялове от фондове и други).  Най-лесно е да стартирате с взаимни фондове. Не е задължително да започнете с голяма сума, тъй като вашите инвестиции се обединяват с тези на други инвеститори и се управляват като един „пакет“. Сред многобройните фондове в акции, в облигации или смесени (балансирани), вие можете да изберете фонд, който да отговаря на вашите предпочитания – рисков, по-малко рисков, балансиран. Не трябва да забравяте, че като правило печалбата е право пропорционална на поетия риск, тоест, при поемане на по-голям риск тя ще бъде по-голяма  и обратно – ще имате по-малка печалба при умерен риск. Така в зависимост от вашия избор, при една по-дългосрочна инвестиция, например за 18 години, вие може да натрупате пари за цялото следване на детето в чужбина и да му ги предоставите, когато навърши пълнолетие (ако решите).

Може да инвестирате в имоти и така да подсигурите добър независим доход на детето си в бъдеще. Има вариант и за тези, които нямат достатъчно средства, за да закупят апартамент, къща, парцел : да закупят дялове от акционерно дружество, което инвестира в имоти или земеделска земя – АДСИЦ. Тези дружества са длъжни всяка година да разпределят 90 % от печалбата си (ако има такава) като дивидент и така вие може да получавате ежегоден доход, който отново да инвестирате в дружеството (да закупувате всяка години по още някой и друг квадратен метър) до 18 годишнината на детето ви.

Възможностите да осигурите материалното бъдеще на детето си са много,  а най-добрият подход е отрано да изберете подходящите за вас и да бъдете последователни!