Какъв ли късмет от баницата ще ми се падне тази година ... – размишляваше Щурецът -  Дано е „пари“, че съм го закъсал!  Виж я Мравката, как ми се смее – не можело само на късмет да се разчита, да действам трябвало... Е, какво пък, може и да е права! Измислих го! Всички късмети в баницата ще са „пари“ , нали аз ще ги пиша. Така ще е сигурно, че ще ми се паднат парите! :)

Наистина, да разчитаме единствено на късмета си едва ли е най-успешната финансова стратегия :)  Далеч по-разумно е да предприемем действия, с които да помогнем  на съдбата да ни се усмихне. 

 Ето нашите 6 съвета за финансов „късмет“  през новата година :

1.Инвестирай в себе си!

Няма по-добър начин да постигнете успех, включително и финансов, от това да инвестирате в себе си – да развивате и придобивате нови знания, умения, компетентности! Така не само ще се бъдете все по-ценен професионалист или  по-успешно ще развивате бизнеса си, но и ще отворите пътя си към нови възможности.  Приемете го и като вид „застраховка“ – дори и да се окажете без работа,  по-лесно ще се справите с проблема, ако сте човек с умения, знания, квалификация.

2.Харчи по-малко, отколкото печелиш!

Добрите доходи са предпоставка за добър живот. Така е, но трябва и да умеете да управлявате добре парите си. В противен случай, те никога няма да ви стигат!  А първата стъпка е да си наложите да харчите по-малко, отколкото печелите. Така ще имате възможност да заделяте средства, чрез които да постигате вашите близки и далечни житейски цели.

3.Бюджетирай!

Може да ви се струва излишно, скучно или трудно, но създаването и следването на личен (семеен) бюджет е едно от най-смислените неща, които можете да направите за себе си и своите близки.  Така ще знаете „къде“ сте на вашата лична финансова „карта“ и ще можете по-успешно да се справяте с малките и големите финансови предизвикателства във вашия живот.

4.Подсигури се за „неочакваното“!

Неприятностите са част от живота и често, за да се справим с последиците от тях,  са нужни пари.  Затова е добре да сме подготвени предварително! Първата стъпка е да заделите „бели пари за черни дни“ – т.нар. фонд „Авариен“.   Не забравяйте за застраховките! Помислете дали и какви застраховки са ви необходими.

5.Спестявай и инвестирай!

Помислете за своите цели, за своето бъдеще и това на децата ви..  Дали ще се радвате на финансово обезпечен  живот  зависи  от вас самите.   Един от най-популярните съвети е да заделяте от текущия си доход и да го инвестирате или с други думи „да накарате парите си да работят за вас“!  Има много и разнообразни възможности: банкови спестявания, имоти, финансови инструменти и  други. Заслужава си да се запознаете със света на инвестициите!

6. Развивай уменията си за управление на личните финанси!

Те са толкова важни, колкото и професионалните умения, с които основно  изкарвате парите си!  А  ние - www.semeinifinansi.bg - ще продължим ви помагаме и през новата година