„Спестявай, заделяй 10% от дохода си, инвестирай“ – все това ми се повтаря – мърмореше Щурчо – Обръках се вече... Кое по-напред да правя, къде да ги държа тези спестявания, как да инвестирам ...  Май по-добре е да карам както си знам."

Сигурно няма човек, който да не е чувал за ползата от спестяванията и да не се опитва да задели нещо настрана

, като най-често спестяванията ни стоят в един-два депозита. Дали е ефективно, дали това ни носи полза? Зависи! По-важното е да си направим план за нашите спестявания , да знаем  какво целим и накъде да ги насочим. С други думи – да зададем посока на нашите спестени пари. Ето нашите съвети как да го направите!

Посока № 1 : Авариен фонд

Това е първото нещо, към което да насочите спестяванията си. Без авариен фонд ще сте много по-уязвими и е по-вероятно да попаднете във финансова беда. Спешната нужда от средства може да ви накара да теглите заеми, които реално не можете или ще ви е трудно да изплащате.  Разумен подход е да си създадете два аварийни фонда :

  • Фонд „Спешен случай“

Предназначен за аварийни ситуации – повреден уред, автомобил, нужда от по-скъпи лекарства и т.н. 

- Какъв да е размерът му ?

Няма строго определена сума, може  да е 200-600 лв.

- Къде да държите средствата за този фонд?

В случая е важно да имате бърз достъп до средствата. Вариант е да ги държите по разплащателна сметка, вързана към дебитна карта или дори в дома си (при условие, че няма да се изкушавате да ги ползвате за други неща, като например да платите за доставката на пица в къщи).

  • Фонд „Внезапна загуба на доход“

На всеки може да се случи да го съкратят от работа, да фалира бизнеса му и т.н. Средствата, натрупани в този фонд, ще ви помогнат по-спокойно да преминете през този период, ще ви дадат „глътка въздух“, докато търсите нови възможности.

- Какъв да е размерът му?

Препоръчително да се равнява на средствата, необходими ви за живот за период от 6-12 месеца. 

- Къде да държите средствата за този фонд?

С тези средства не трябва да се рискува, а и е добра да имате сравнително бърз и удобен достъп до тях. Удачен вариант е банков депозит.

 

След като вече имате „Авариен фонд“, можете да се замислите за следващата стъпка от плана за вашите спестявания.

 

Посока № 2 : Фонд „Целеви спестявания“

Всеки човек има свои житейски цели – образование за вас или децата, дом, автомобил и т.н. -  а постигането им минава през тяхното финансиране.  Не е нужно да чакате детето ви да стане студент, за да се замислите как да финансирате образованието му. По-разумният подход е  отрано да определите какви са целите ви и да си направите план за спестяване на нужните средства за постигането им.

- Какъв да е размерът  на фонда за целеви спестявания?

Няма препоръчителен размер – всичко зависи от целите ви, а и от средствата, които можете да заделяте. Направете си приблизителна оценка на необходимите средства, например, колко пари ще са ви нужни за закупуване на автомобил или за вноска (собствено финансиране) за жилище и т.н.

- Къде да държите средствата за този фонд?

Има най-малкото два фактора, които трябва да се вземат под внимание. На първо място, не е препоръчително да рискувате с тези пари, те са предназначени за определени, важни за вас цели. На второ място – обикновено тези средства се натрупват в средносрочен или дългосрочен план, затова е добре да се потърсят и други варианти извън краткосрочните банкови депозити. Сред тях са, например, по-дългосрочните депозити, спестовните влогове, детските и други застраховки, инвестиции в нискорискови взаимни фондове.

 

Посока № 3 : Фонд „Богатство“

Този фонд има за цел да ви даде финансова сигурност и независимост, както и да ви подсигури за по-далечен (или не толкова) период от вашия живот – пенсионния.  Вероятно всеки от нас си дава сметка, че едва ли ще може да разчита на „държавната“ пенсия да осигури нормален стандарт на живот, след приключване на трудовата ни кариера.  Затова е особено важно да започнете да заделяте средства за този фонд, колкото се може по-рано през активната ви кариера.

- Какъв да е размерът  на фонда?

Размерът е индивидуален и  зависи от множество фактори. Добър вариант е да се консултирате с финансов консултант по този въпрос.

- Къде да държите средствата за този фонд?

Тъй като става въпрос за дългосрочно спестяване, е удачно тези средства да бъдат инвестирани в инструменти, които да носят по-висока доходност – други думи да накарате парите си да работят за вас.  Сред вариантите са инвестиции във взаимни фондове, пенсионни фондове,  в акции или други финансови инструменти.  Разбира се, по-високата доходност е свързана с по-висок риск. Същевременно,  дългият инвестиционен хоризонт спомага за преодоляване на краткосрочните пазарни колебания.  Но преди да инвестирате е особено важно да си „напишете домашното“ – да се информирате и консултирате подробно за различните инвестиционни възможности, техните характеристики и присъщи рискове.