Пари при пари отиват, всеки го знае! Да инвестирам, „парите да работят за мен“ - добре звучи, но нали трябват солидни суми, за да започнеш. А аз откъде да ги взема... – оплакваше се Щурецът. А Мравката му предложи: Опитай по принципа на тотото – с малки суми, но редовно, систематично :)!

Много хора си представят инвестирането на фондовите пазари като изпълнена

с напрежение и неочаквани обрати игра, в която трябва да вложиш хиляди и в която трябва да си готов да рискуваш всичко, за да спечелиш всичко.  Тази драматична картина, обаче,  се отнася главно за живота на професионалните „трейдъри“. 

Остава въпросът какво да правят хората, които нямат професионални знания, време и желание, които да посветят на своите инвестиции.  По света „непрофесионалните“ инвеститори често  се насочват към практичните от много гледни точки взаимни фондове (или подобни на тях инвестиционни възможности). В България те са все още слабо популярни, но интересът към тях се засилва, особено в последното време заради много ниските лихви по депозитите. Все пак, всеки разумен човек търси някаква по-печеливша алтернатива за спестяванията си.

Както нашият герой Щурецът, така и много хора считат, че няма смисъл да инвестират на финансовите пазари, включително и във взаимни фондове, ако нямат солидна начална сума. Разбира се, добре е да е така. Но има разнообразни решения и за тези, които нямат възможност да спестяват или инвестират големи суми, но биха искали да отделят средства, за да постигнат определена цел – било то осигуряване за старини, финансова независимост, образование на децата и други. Сред тях са и т.нар. систематични инвестиционни планове (СИП).  

Какво означава да инвестираш чрез систематичен инвестиционен план?

На практика, вие закупувате дялове от избрани от вас взаимни фондове, независимо от текущите им цени, със средства, чийто размер е предварително договорен и на периодичност, която също е предварително договорена. Тези средства се теглят автоматично от посочена от вас сметка, най-често от тази, по която се превежда заплатата ви.  Този подход е много подходящ за хора, които имат нужда от повече дисциплина по отношение на спестяванията си и е въплъщение на препоръчвания от всички експерти основен принцип при управление на личните финанси – „Плащай първо на себе си“!

С малки суми, но редовно

Харесва ли ви идеята след 30 години да имате нелошата сума от близо 100 000 лв. Сигурно!

Подход „Парите накуп“ : За да стане това реалност, може да инвестирате 17 000 лв. за период от  30 г. при средна доходност 6%. Накрая ще имате малко над 97 хил. лв.

Подход „Капка по капка – вир“: Но ако нямате тези средства? Тогава можете да отделяте по 100 лв. месечно за същия период при същите условия за  средна доходност 6%. Резултатът ще е малко над 95 хил.лв.

В България се предлагат СИП с различни минимални вноски, но често размерът е 100 лв. Разбира се, вие може да определите и по-висока сума, която да насочите за инвестиции. Всичко зависи от вашите възможности и желание.

Защо редовно?

Без да навлизаме в теория на инвестициите  и сложни изчисления, е добре да знаете,  че този подход – редовно инвестиране, т.е. закупуване на равни периоди от време на активи, в случая дялове, ви „спасява“ от драмите на индивидуалния инвеститор, който се опитва да отгатне пазарните трендове и често не успява. Когато закупувате дялове на различни текущи цени и на различни дати, но постоянно във времето, можете да постигнете по-добра средна цена на дяловете от настоящите пазарни нива. Крайният резултат е, че може да се намали негативният ефект от резките пазарни колебания върху вашите инвестиции.

Как да започнете?

  1. Проучете какви СИП се предлагат от управляващите дружества. Това са компаниите, които управляват взаимни фондове.
  2. Изберете взаимен фонд или фондове в зависимост от вашите предпочитания за риск и доходност. Има нискорискови, високорискови и балансирани фондове, а доходността е свързана с нивото на риск. Правилото обичайно е е „висок риск-висока доходност, нисък риск – ниско доходност“. Добре е да знаете, че постигнатите резултати на фонда сега и в миналото не са непременно обвързани с бъдещите такива.
  3. Определяте сумата, която искате да отделяте, периодичността и сметка, от която да се теглят парите.
  4. Сключвате договор и започвате систематично да инвестирате.

Какво още трябва да знаете?

Инвестициите във взаимен фонд не гарантират печалба и съществува риск за инвеститорите да загубят част от вложените средства. Те не са и гарантирани от държавата или от друг вид гаранция.