“Аз печеля три пъти повече, а какво получавам в отплата? Ти само харчиш, a аз нося повечето пари в къщи! ! Внимавай с парите, не са само твои...!”

Ако сте водили (или сте на път да водите) подобни разговори , вероятно имате проблеми при управление на семейния бюджет. Дали е така и какви са те - можете да проверите чрез теста „Парите в семейството“.

Той е разработен от Емануел Дейвиет и Марк Леви-Давила, автори на книгата “Ти и парите”. Трябва само да отговорите на следните 21 въпроса:

 1. Неприятно ли ви е, че партньорът ви не печели достатъчно пари? 
 2. Чувствате ли се непълноценен, поради факта че партньорът ви печели повече пари от вас?
 3. Имате ли обща сметка? 
 4. Можете ли да разговаряте лесно за пари, без злоба или завист?
 5. Смятате ли, че другият харчи прекалено много?
 6. Криете ли от съпруга/съпругата си реалната цена на предметите, които купувате?
 7. Трудно ли вземате заедно решения за важните покупки?
 8. Често ли се карате заради пари?
 9. Имате ли лична сметка?
 10. Заедно ли правите бюджета и сметките?
 11. Знаете ли точно колко печели партньорът ви?
 12. Признавате ли приноса на другия в семейството?
 13. Заедно ли решавате за вземането на кредити?
 14. Спестявате ли за ваши бъдещи проекти?
 15. Харесва ли ви да зависите от вашия съпруг/съпруга?
 16. Оставяте ли в ръцете на другия управлението на парите?
 17. Трудно ли ви е да искате пари от съпруга/съпругата?
 18. Чувствате ли се задлъжен, ако партньорът ви направи много скъпподарък?
 19. През повечето време ли нямате пари?
 20. Знаете ли на колко възлиза имуществото на семейството?
 21. Държите ли да имате финансова независимост?

След като отговорите на всеки въпрос, отбележете в таблицата по-долу само отговорите ДА:

Отношение A Отношение Б Отношение В
Въпрос Отговор Въпрос Отговор Въпрос Отговор
1   7   3  
2   9   4  
5   12   10  
6   15   11  
8   17   13  
16   18   14  
19   21   20  
Общо .../7 Общо .../7 Общо .../7

 

Тълкуване​:

Отношение тип A (между 4 и 7 положителни отговора): 

 • Вие изпитвате дълбоко недоволство към действията на партньора си.Между вас има сериозно напрежение по отношение на парите, което може да доведе дори до разпадане на връзката ви. Съществува дълбоко недоволство към действията на партньора. Ако имате между 3 и 4 точки (3-4 отговора ДА), тази тенденция е по-слабо изразена, но започва да се очертават нездравословни взаимоотношения, свързани с парите на двойката. При 0-2 положителни отговора, имате добро разбирателство по  отношение на парите .

Отношение тип Б (между 4 и 7 положителни отговора): 

 • Добре управлявате парите си, но все пак, когато имате семейство или партньор, не е препоръчително да сте прекалени индивидуалисти. Да сте прекалено независими, означава да не участвате пълноценно в управлението на семейните финанси. Ако сте получили между 3 и 4 точки, тази тенденция едва започва да се очертава. При резултат между 0-2 положителни отговора, този тип отношение не се отнася за вас. 

Отношение тип В (между 4 и 7 положителни отговора )

 • Имате добри взаимоотношения и взимате важните решения заедно. Можете да водите диалог, обменяте мнения и взаимно си помагате. Ако сте получили между 3-4 точки, сте на правилен път що се отнася до добрите финансови взаимоотношения в двойката. При 0-2 точки това отношение не се отнася за вас.