Рано или късно, винаги се стига до момента, когато трябва да смените дограмата и да направите изолация на жилището си. Старата дограма вече за нищо не става, а и през зимата сметките хвърчат нагоре заради липса на топлоизолация. Ако тръгнете да давате пари от личния си бюджет, ще трябва да извадите най-малко 4000-5000 лева (за двустаен апартамент с 2 големи прозореца и 1 без врата).

Само смяната на дограмата на един прозорец варира от 400 до 700 лева (и нагоре), а цените за топлоизолацията зависят от дебелината и вида на изолацията и съпътстващите дейности като шпакловане, боядисване, поставяне на козирка от поцинкована ламарина над изолацията и др.

 

Има вариант да спестите тези 5000 лева, ако убедите съседите си заедно да кандидатствате по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. От 2016 тази програма разшири дейността си и в нея вече могат да се включат и по-малки жилищни сгради. Не е задължително да бъдат с 36 апартамента, както беше до миналата година.

За целта  е необходимо да се учреди Сдружение на собствениците.Това не е трудно, а  и е безплатно.  

 

Как се учредява Сдружение на собствениците?

1.Решение за учредяването на сдружението се взема от общото събрание на блока (на етажната собственост) с мнозинство от 67% от собствениците. Приема се също  Споразумение за създаване на сдружението, като в него задължително се посочва предметът на дейност.  Добре е да знаете,  че за да започнат ремонтните дейности,  трябва да има не по-малко от 95% съгласие от всички.

2.В 14-дневен срок в общината (или в съответния район, в който живеете) се подават следните документи: копие от Протокола от общото събрание, копие от Споразумението, списък на собствениците със съответните идеални части и нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

3.Председателят на сдружението  попълва  Заявление за вписване на сдружението в публичния регистър.  Районната администрация издава Удостоверение за регистрация на СС.

4.Сдружението се регистрира в Агенцията по вписвания и получава БУЛСТАТ и вече може да кандидатства по програмата за енергийна ефективност.

Неплатени сметки и отговорност на сдружението: разсейте съмненията!

Един от митовете е, че сдружението носи отговорност за неплатените сметки на някой от кооперацията. Това не е вярно! Сдружението на собствениците НЕ отговаря за неплатени сметки. То се създава единствено за получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата.

Кандидатстване по програмата

След като вече имате сдружение, подавате заявление за участие в програмата. Повече информация можете да намерите в интернет страницата на МРРБ,  секция „Обновяване на жилища“, под-секция Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

След одобрението собствениците сключват договор с общината. Договорът съдържа условията за предоставяне на финансова помощ и определя правата и задълженията на страните.

Общината (районът) от името на сдружението сключва договор за целево финансиране с Българската банка за развитие. Всички сдружения, които подпишат тристранен договор с Българската банка за развитие (ББР) до края на 2016 година, ще бъдат финансирани през 2017 година.

Какви дейности се финансират по програмата за енергийна ефективност?

Всяка от кандидатстващите сгради получава безплатен технически паспорт – какво е състоянието й в момента. Това е много важно, тъй като техническият паспорт по принцип е задължителен, а излиза към 300 - 400 лева на жилище. Освен задължителен, той е и много полезен, тъй като е вид епикриза на жилищната сграда.

В зависимост от обследването и констатациите се предприемат съответните ремонти: на покрива, фасадата…, на всички общи части. Енергийната ефективност включва подмяна на дограмата (прозорци, врати, витрини) и топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове).

Ако се налага, е възможно да се направи подмяна на амортизирани системите за отопление, охлаждане и вентилация, ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата.

Замислете се и действайте преди да са свършили парите по програмата и преди да се променят условията за напълно безплатно получаване на услугата. Усилено се говори, че в бъдеще собствениците ще плащат една част от енергийната ефективност на жилището си, например 25%.