Повечето хора искат да са богати, да са финансово независими.  Дали имате потенциала  да го постигнете?  Можете да проверите, като отговорите на 12-те въпроса от теста по-долу. Ако сте дали положителен отговор на всички 12 твърдения, то шансът ви да станете милионер,  е значителен.

Така твърди Томас Корли, автор на проучването „Навиците на богатите“.

Изведените от него общи характеристики на милионерите първо поколение в САЩ са използвани при разработването на теста.

1.Имате ясно дефинирана житейска цел и полагате всички възможни усилия, за да я постигнете.

Нека не ви звучи твърде клиширано – според изследването „Навиците на богатите“ 80% от милионерите (първо поколение) имат ясни цели, които преследват упорито.

2.Четете всеки ден, за да научите нещо ново.

Не става въпрос за четива тип „последна клюка“, а за четене с цел подобряване на информираността, знанията и компетентностите.  88% от анкетираните милионери заявяват, че всеки ден отделят най-малко по 30 минути, често много повече,  за да се образоват и учат нови неща.

3.Мислите като собственик

Не се плашите да вземате решения. Дори и да сте наемен служител, поемате инициативата, мислите и действате като собственик.  Такава е нагласата на 91% от анкетираните.

4.Не бягате от отговорност

Тъкмо обратното – търсите възможности, които ви натоварват с допълнителни отговорности. А и не се страхувате да поемете отговорност при провал.

5.Поемате рискове, но го правите обмислено

Вие внимателно претегляте  ситуацията преди да поемете даден риск или ново рисково начинание. Например - преценявате дали притежавате достатъчно знания и умения, търсите допълнителна информация, консултирате се с експерти, предварително „пилотно“ изпробвате новите идеи, преди да ги превърнете в свой бизнес.

6.Не се страхувате от провала, затова сте и активен.

Просто приемате неуспехите като форма на учене и трупане на житейски опит.

7.Работите повече от останалите

Не сте от хората, които се плашат от работа или пък стриктно спазват работното време и в 17.30 вече са на вратата на офиса.  Обхванатите от изследването  богати хора работят средно 11 часа седмично повече от останалите.

8.Вие се стремите да надхвърлите очакванията ... и го правите :)

В работата си давате всичко от себе си,  не е във ваш стил да правите нещо без ентусиазъм, „колкото да отбиете номера“.

9.Вие умеете да създавате и развивате добри взаимоотношения с хората, които цените

Отделяте време, за да поддържате ценните за вас връзки живи и топли. Не забравяте рожденни дни или други важни събития.  Приемате взаимоотношенията с другите като ваше богатство.

10.Разбирате се с хората

Вие сте „емоционално интелигентен“, разбирате хората  и успявате да ги накарате да се почувстват ентусиазирани и щастливи.

11.Вие сте отборен играч

Именно защото се разбирате добре с хората, вие работите добре в екип.  Наястно сте, че не можете да постигнете всичко сам и успявате да се обградите с хора, които споделят вашата визия, житейски ценности, ентусиазъм за работа.

12.Вие общувате основно с хора, които като вас  са ориентирани към успеха, инициативни и търсещи.

Освен че тези взаимотношения ви зареждат с позитивна енергия, вие се учите от другите, от по-успелите от вас, вместо да мърморите или завиждате.

Не се отчайвайте, ако не сте отговорили с „Да“ на всички твърдения. Приемете го като стимул и работете върху себе си.  Така, дори и да не станете милионер, със сигурност ще имате успешен и удовлетворяващ ви живот.