1. Бюджетирайте и планирайте!

 Само така ще имате поглед върху финансите си „на длан”. Тогава, като достоен стратег ще разполагате с възможността да виждате рисковете преди да са ви застигнали последствията.

 

2. Съобразете спестовния и инвестиционния планове с жизнения цикъл!

 В идеалния случай, хората преминават през различни етапи от своя живот.

Условно бихме могли да ги разпределим в три категории:

-  „Уязвими години” – млади двойки, сравнително ниски доходи, обикновено нямате или имате малко остатъчен доход за спестяване, ако с един от вас се случи нещо трябва сериозна сума за да покриете бъдещите разходи за вас и децата, докато се стабилизирате.

- „Години на спокойствие” – влизате в 40-те, печелите сравнително добре, а остатъчния доход е по-висок, децата ви са на път да станат финансово независими от вас. Тук е крайно време да помислите как ще финансирате живота си след прекратяване на кариерата.

-  „Неспокойни години” (Малко преди „Златните”). Влизате в 50-те.  Вероятно сте в зенита си и печелите добре (спрямо период 2), ипотечният кредит е към своя край, децата най-вероятно са финансово независими. Разполагаемият доход може би е по-голям и от „годините на спокойствие”.

Защо неспокойни?  Някои хора от обкръжението ви може би изпитват различни затруднения. Вероятно здравословни. Замисляте се дали и как да се справите с подобни проблеми. Имате съвсем малко време да за запълните „дупките” в пенсионният план. Време е да уредите наследството.

 

3.Не се оставяйте на дълга!

Преди да започнете инвестиционна или спестовна програма погасете задължения. Обикновено лихвата по кредита е по-висока от възвръщаемостта на инвестицията. Такова съчетание може да доведе единствено до декапитализирането ви.

Горното не се отнася до  инвеститори със сериозни познания и опит зад гърба си. Или за такива, които печелят завидно добре и биха могли да преглътнат определени загуби. Теоретично може да заемете средства с Годишен процент на разходите (ГПР) от например 7,5%, а да инвестирате равностойна сума с очаквана доходност от 12% и да спечелите. В такава ситуация трябва да знаете и да вземете под внимание всички фактори, които определят рисковият ви профил. Не забравяте, че в търсенето на висока доходност може да загубите част от капитала, а кредита остава.

 

Източник: www.fdvp.eu