-Какво му трябва на човек – „едно ферари с цвят червен“ – размечта се Щурецът – а после „стягам багажа си и дим да ме няма“...

-Песни, мечти, едва ли ще стане само по този начин, златната рибка вече е уловена от друг:) По-умно трябва – скептично се усмихна приятелката му Мравката – май ще трябва да ти разкажа за мечтите, целите и плановете.

Всеки от нас има мечти – да стане богат, да пътешества, да покори професионални върхове, да има хубав дом – а парите често са основен фактор за сбъдването им. Дали ще си останем само с мечтите, зависи от способността  ни да си изработим финансов план и да го следваме. А той започва с превръщането на мечтите във финансови цели.

Как да стане „магията на превърщането“, как да сте сдобия с мечтания автомобил?  - би попитал Щурецът :)

Един от най-популярните методи е т.нар. SMART (умен от англ.).  SMART е акроним, с който се описват най-важните характеристики на една добре дефинирана финансова (и не само) цел. Тя трява да е:    

S (Specific): Конкретна

Опишете ясно и конкретно какво искате да постигнете! Не просто „искам червен автомобил“, а каква вид, марка и т.н.

M (Measurable): Измерима

Ако не нямате „мярка“, едва ли ще разберете дали имате напредък в реализирането на целта си! При финансовите цели е лесно – най-често измерваме в пари :) Например, колко пари ще ви трябват за желания автомобил.

A ( Attainable, Achievable ):  Постижима

Отговорете си на въпроса дали можете да постигнете целта си и как да стане това. Например,  дали цел като „червено ферари още утре“ е постижима за нашия герой Щурецът, ако я вземе на лизинг :)

R (Realistic, Relevant): Разумна

Помислете  дали целта е  разумна и дали си заслужава да положите усилия за постигането й, както  и  дали е съобразена с ресурсите, с които разполагате – било то пари, време, знания или друго. Възможно е „червеното ферари още утре“ да е постижимо, но да означава сериозно потъване в дългове,  тежки финансови проблеми... А това едва ли е разумно :)

T (Time-bound): С определен времеви хоризонт

Някога, някъде – не е отговор! Важно е да има определени времеви граници за реализация на целта.

С помощта на метода SMART можете да трансформирате неопределеното „мечтая за  страхотен автомобил“  в ясно дефинирана „умна“  цел, съдържаща в себе си план за действие: „ искам до Х месеца да имам автомобил ХХХ , на цена до ХХХ лв., за което ще трябва да отделям по ХХ лв. месечно за период от ХХХ“.  

Конкретните финансови условия трябва да станат част от вашия личен бюджет, защото той е инструментът, чрез който реализирате финансовите си цели.

Вместо заключение: Важно, по-важно, най-важно

Но аз искам не само червеното ферари, а и да обикаля света.. а също и да не оставам без пари „по никое време“ – добавя Щурецът :)

В действителност, целите често са повече от една, а паричният ресурс - ограничен. Нужно е  да преценим коя/кои са най-важните за нас и да се фокусираме върху тяхната реализация.   Ясно дефинираните и подредени по важност финансови цели са основен елемент от финансовия ви план – вашата пътна карта за постигане на живота, за който мечтаете.