„- Мравке, нали сме приятели? Щурчо, разбира се! Нали аз те спасявам, когато похарчиш всичко за нова цигулка или костюм?

Значи мога да помоля за услуга. Искам телевизор на изплащане. Лошото е, че от магазина не искат да ми дадат на кредит, защото миналия път имах проблеми да си изплатя телефона. Ти ще вземеш на твое име и ще ми го дадеш. Аз ще плащам. Честна дума!“

За този диалог се вдъхновихме от действителен случай – окръжна прокуратура съобщи наскоро, че е задържан мъж, убедил свой приятел да купи с кредит скъп телевизор и да му го даде. Обещанието на задържания било да плаща кредита вместо приятеля си. Както се сещате, това не станало и така доверчивият приятел останал с 2667 лв. дълг по бърз кредит. Дори да не изпаднем в такава неприятна ситуация, може да станем клиенти на компания за бърз кредит. Какви са правата ни и какви могат да бъдат „подводните камъни“ на заема?

Първо, трябва да знаете, че всички правила и условия на кредита трябва да са ясно написани и да ви ги предоставят, преди да подпишете. От Комисията за защита на потребителите (КЗП) напомнят, че потребителят има право на прозрачни правила и преди всичко – да знае предварително най-важните условия за отпускането, усвояването и издължаването на кредита.

Информацията за кредита се дава в  Стандартен европейски формуляр

Тази информация се съдържа в документ, който задължително се предоставя предварително на клиента – т.нар. Стандартен европейски формуляр. Еднаквата форма за предоставяне на информация  цели по-лесното сравнение между различните кредитни предложения. В него има данни за общата сума, която трябва да върнете, срока, размера и броя на погасителните вноски,  размера на  ГПР с таксите. Начисляването на такса за одобрение на кредит е забранено от закона.

Допълнителни изисквания и такси за просрочие

Задължително трябва внимателно да се проверят допълнителните изисквания към кредита – изискват ли се поръчители или различни видове гаранции, има ли допълнителни такси, като например „такса за бързина“ и други.

Особено важно е  да се проверят таксите за просрочие – забавяне на дължимата вноска по кредита. Те често са високи и ако влязат в сила, размерът на дълга може значително да се увеличи.

Годишният  процент на разходите (ГПР) е малко над 50%

Годишният процент на разходите (ГПР) е показател, който дава информация за „цената“ на кредита и при изчислението му се включва не само лихвата (лихвения процент) по кредита, но и такси и комисиони за обработка и управление на заема.  По отношение на „бързите“ кредити има законово ограничение за размера на ГПР – той не може да надвишава пет пъти законовата лихва за просрочие плюс основната, определяна от БНБ . Към момента ГПР е малко над  50%. Кредитите, предлагани на пазара, са с ГПР около този размер.

След като се въведе горен таван за ГПР, някои кредитори изискват поръчители или гарант. Ако не представите такива, лихвата е по-висока или се начислява допълнителна такса.

Проверявайте всички условия по кредита!

Доста компании предлагат услугата "заем до заплата" – тогава може дори да имате гратисен срок, в който не плащате лихва, ако върнете цялата главница. Обърнете внимание всеки път ли може да е така – при някои е само ако сте нов клиент, при други е валидно за старите, доказани като коректни.

В рекламите понякога се среща и обещанието за нула процента лихва. Да, но извън лихвата има такси, или безлихвения заем е такъв само за част от срока.

Не бързайте да вземете парите - питайте, ако нещо не разбирате!

Ако не разбирате нещо, от кредитната компания са длъжни да ви обяснят. Съветът на КЗП е да не се предоверявате на консултантите и при най-малкото съмнение да потърсите консултация от независим експерт.