В първата част на статията ви  запознахме с някои важни моменти, с които да се съобразите преди да пристъпите към подписване на договора за кредит.  Ето за какво още е добре да сте информирани!

Преди да подпишете договора, трябва да го прочетете и най-важното – да го разберете.  С подписването му, вие се съгласявате с условията по него.

Внимавайте за неравноправни клаузи!

Ето няколко примера за неравноправни клаузи в предлагани договори, открити след проверка на Комисията за защите на потребителите (КЗП) – те вече са отстранени или предстои да се заведат искове срещу тях.

  • кредиторите правят кредита предсрочно изискуем, ако потребителят има някакви задължения към трета страна – напр. мобилен оператор;
  • при предсрочна изискуемост, когато има основание за това, кредиторът изисква от клиентите си да заплатят лихвите до края на периода, а не само тези за времето, в което са взели кредита и го връщат предсрочно;
  • включване на редица незаконни такси – например да ви уведомят по телефона, че закъснявате с плащане;
  • намеса в отношенията на клиента с трети лица – ограничават се правата им, ако това е свързано с влошаване на финансовото състояние.

Всичко е в договора

В разговори с потребители на няколко пъти съм чувала оплаквания „Платих една вноска допълнително“. Възможно ли е това? На практика – не е. Срокът и погасяването, общия размер на дълга и вноските трябва да са описани в договора. Понякога имате месец и дори малко повече преди първата вноска. Тогава може да се заблудите, че едната вече е минала и да ви се струва, че срокът се удължава. Пазете си всички документи за изплатеното.

Запомнете кога е крайният срок за всяка вноска и кога трябва да платите, ако денят е почивен. При много от бързите заеми дори ден-два просрочие означават допълнително оскъпяване. Таксите за просрочване и разходите за събиране на лоши заеми не влизат в ГПР – но накрая се плащат от нередовния потребител.

Предсрочно погасяване

Искате да изплатите заема си възможно най-бързо? Можете, но трябва да имате предвид, че при кредитите с фиксирана лихва, каквито обичайно  са т.нар. „бързи“  кредити, ще трябва да заплатите такса.  Тя може да  варира от 0.5% до 1% върху предсрочно платената сума.  Таксата е до 1%, ако до края на договора остава повече от 1 година, и не повече от 0.5%, ако оставащият период е по-малък от 1 година.

Отказ от кредит

Законът (ЗПК) ви дава право да се откажете от взетия кредит в рамките на 14 дни от подписване на договора. Това, обаче, важи за кредити над 400 лв.  При упражняване на това право, вие трябва да изпратите уведомление до кредитора и да върнете получената сума и лихвата за периода. Връщането трябва да стане до 30 дни след като сте пратили уведомление

Нашият съвет

Накрая, но не по важност - не ползвайте услугите на компании с лоша репутация и в никакъв случай не вземайте заеми от такива, които не са регистрирани в БНБ.