Малко след 45-тия рожден ден на моята близка приятелка Н. се случи неочаквано и тежко събитие – откриха й рак на гърдата. В тази трудна ситуация, тя поне не се притесняваше за сериозните разходи, свързани със заболяването. За разлика от много други хора, тя имаше здравна застраховка и получи обезщетение - 10 000 лева поради тежката диагноза

, 1000 лева за операцията, 250 лева за анестезията и 750 лева за 10 дневния престой в болницата (по 75 лева на ден). В случая, нейната здравна засттраховка, включваше и тежки заболявания с годишната премия  от  660 лева (без тежките заболявания премията е около 400 лева за този възрастов пояс - от 40 до 49 г.)

Какво представлява здравната застраховка?

Всички знаем „пътя“ на общественото здравно осигуряване. Когато се разболеем, отиваме при личния си лекар, който преценява дали и към какъв специалист да ни насочи при нужда. Но също знаем, че често това не е достатъчно и колко допълнителни средства са нужни за специализирани прегледи, за операция, за болничен престой, за лекарства, а не дай боже, за дълго лечение. Здравните проблеми означават и друго – намаляване на доходите поради невъзможност да работите пълноценно.

Разумен вариант е да помислим за допълнително „подсигуряване“ чрез здравна застраховка.

 „Здравната застраховка” представлява доброволно, частно ползване на пакети от медицински услуги. Профилактика и превантивни грижи, при здравословен проблеми бързо и точно възстановяване на разходите, директен достъп до висококвалифицирани специалисти на национално, /а може и на международно ниво/, болнично и извънболнично лечение и др. Всичко зависи от избора на пакет от услуги, който се включва в застраховката. Всеки може да прецени кой е най-подходящият  пакет за него или за семейството му, а работодателят - дали да застрахова своите служители.

Като цяло, при Здравната застраховка, качеството на здравните услуги и бързината на административното обслужване са по-добри от тези на НЗОК. Ползването на Здравна застраховка, обаче, не отменя задължението да се плащат здравни осигуровки към НЗОК.

От какво зависи вида и цената на здравната застраховка?

Цената на Здравната застраховка зависи от здравословното състояние, възрастта, пола, здравните рискове, които застрахованият иска да бъдат покрити и от сумата, която той може да плати за тази застраховка. Преди сключването на застраховката задължително се попълва въпросник, свързан със здравословното състояние на лицето. В някои случаи може да се наложи допълнително и медицински преглед. На въпросите на застрахователя, трябва да се отговаря честно, тъй като ако впоследствие се разбере, че застрахованият е прикрил истината умишлено, застрахователя си запазва правото да прекрати едностранно договора и да не изплати сумите по лечението.

 Тарифите  могат да се разделят на такива  с ограничен диапазон на здравна защита, предназначени преди всичко за млади хора и тепърва започващи работа или студенти, които са най-евтини /около 250 лева годишно, /. Тарифи с разширен диапазон на здравна защита, за хора на средна възраст /350-400 лева годишно/ и топ тарифи за хора със стабилно положение и доходи, с възможно най-добрата здравна защита /600-1000 лева годишно, но ако покритието включва и медицинско обслужване извън страната, премията нараства/.

Кой може да предлага здравни застраховки у нас?

Животозастрахователните компании предлагат застраховките „Заболяване”, „Злополука”, „Постоянна здравна застраховка”, както и комбинирани застраховки. Общозастрахователните компании също предлагат здравни застраховки, най-често на модулен принцип  – „Болнично лечение“, като към него по избор на клиента, могат да се включат и следните допълнителните покрития „Извънболнично лечение“, „Подобряване условията на медицинска грижа“, „Възстановяване на разходи“, „Бременност и раждане“, както и модул "Подобряване на здравето и предпазване от заболявания“ („Профилактика и трудова медицина“). Всяко покритие може да бъде избрано в една от трите опции – „Основна“, „Стандарна“ и „Луксозна“. Има възможност и за изготвяне на договори за индивидуални клиенти.

На българския пазар над 30 дружества предлагат здравни застраховки в голяма конкуренция, което се отразява положително на потребителите на този вид услуги. Голямото разнообразие на оферти дава възможност всеки да открие подходящата  за него застраховка, въпросът е…да я потърси.