Всички искаме децата ни да бъдат щастливи и успешни. И всеки родител си дава сметка, че доброто образование полага основите на успешната житейска реализация.

Разходите за образование на децата не са малки, не са еднократни или краткосрочни. Именно затова е важно те да се планират внимателно и отрано.

Детската градина, училището, допълнителните занимания със спорт, изкуство или друга дейност, , частните уроци, следването в университет – всички това   е свързано с разходи, които родителят поема и за които най-добре да е подготвен предварително.

Когато децата са на възраст между 3-6 години....

За повечето родители детската градина е предпочитан (често единствено възможен) вариант пред бавачката в къщи или любимите баба и дядо.

Държавна или частна детска градина?

Разбира се, държавната детска градина е по-евтина, таксите са около 40-60 лв. на месец. При частните сумите са много по-високи, най-често в диапазона 400-800 лв. на месец. Но таксите не са единствения разход, към тях трябва се добавят и допълнителните занимания на детето (а повечето посещават такива) – спорт, танци, чужди езици и други. Често тези курсове излизат около 100-200 лв. месечно.

Така месечната издържка на малчугана лесно достига и до 1000 лв.

Когато децата тръгнат на училище....

Отново родителите могат да избират : дали детето им да посещава частно или държавно училище. Държавното училище е безплатно, но и тук има различни видове разходи – вноски за класа или училището, купуване на допълнителни учебници и учебни пособия, храна и други. При частните училища таксите са „сериозни“, обичайно варират в диапазона 3500 – 6000 лв. на срок. Допълнителните занимания – спорт, езици, изкуства – също не са евтини, често възлизат на 100-200 лв. на месец. 

Повечето частни училища предлагат целодневно обучение, при държавните то често  е само до обяд. А при липса на баба например, това означава допълнителни разходи за занималня или детегледачка. 

Истината е, че заедно с детето растат и разходите. Да, този за детегледачка, ще отпадне в един момент, но сигурно ще бъде компенсиран с редица други. Включително и с постоянно увеличаващия се размер на джобни пари.

А дори не сме споменали за зелените училища, зимните ски училища, лагерите и екскурзиите.Например една седмица зелено училище може да излезе от 100 до 500 лв. 

Подготовката за кандидатване в ново училище след 7-ми клас или в университет след 12-ти клас също е много сериозен разход за родителя – частни уроци, курсове и т.н. Цените са  различни, но  често срещана практика е да се плаща такса от 20 лв. за урок от 2 часа при обучение в малка група.

Следване в университет

Разходите за издържката на студент основно зависят дали е приет да следва в държавен университет по държавна поръчка или платена форма на обучение (например, таксата на семестър при държавна поръчка в УНСС е около 230 лв., докато при свободен прием тя е 900 лв.). В частните университети таксите са по-високи – 1200-1800 лв. на семестър. Към това трябва и да се добавят разходите за жилище, ако университетът не е във Вашия град.

Следването в чужбина е примамлив вариант, но често е свързан със сериозни разходи за такси, живот и т.н. и може да достигне до десетки хиляди евро.

Теглейки чертата, бюджетът за образованието на детето от детската градина до бакалавърска/магистърска степен обичайно възлиза между 10000 и 40000 евро, в зависимост от избора на детска градина, училище, университет. 
За по-точни изчисления се консултирайте с калкулатора от раздел “Инструменти”.

Семейството на разумните и предвидиливи „Мравки“ ще има предвид промените в бюджета при появата на децата, като не само ще планира бъдещите разходи, но и ще започне отрано да заделя средства, за да ги посрещне безпроблемно. „Щурците“, с присъщото им безгрижие, вероятно ще разчитат на доброто стечение на обстоятелствата, ще се ангажират с дългосрочни задължения, които не са им „по джоба“ и ще бъдат принудени сериозно да „затегнат коланите“, когато стане въпрос за образованието на децата