Завършването на гимназия през десетилетията в България е придобило почти романтична окраска, която трудно може да бъде развалена дори от прозата на босите абитуриентки в ранните часове след бала и недотам красивите изпълнения в предишната нощ. Едва ли има момче и момиче, които в последните месеци на средното училище

да не гледат с много оптимизъм и надежда идващите години. Това е и времето, когато всякакви идеали изглеждат близки и лесно достижими, а често се оказват основание за избора къде да продължи образованието. Ако погледнем най-търсените специалности в България като право, някои икономически, психология, и не знаем какво се случва на пазара на труда, можем да предположим, че завършилите специалисти са много търсени. Действителността е много по-различна – най-търсените специалности не са точно тези с най-голям шанс за професионална реализация и високо заплащане.

Разбира се, никой не иска завършващите средно образование да изберат университетската си специалност само заради очакването, че след години ще получават високи заплати. За да бъде обучението и последващата кариера успешна, трябва да имаш и желание, и умения. Ако наистина сте добър по литература, но не и по математика, няма смисъл да се мъчите с инженерство, защото има търсене на технически специалисти. Не изпадайте обаче и в други крайности – някои избират специалност само защото там е лесно да се завърши, или защото има малко кандидати и успяват да влязат от първия път. Понякога е по-добре дори да пропуснете една година, отколкото четири години след това да  учите нещо, което не искате и което няма да ви донесе добра реализация след завършването.

 

Информатика – на предни позиции

Според Рейтинговата система на висшите училища в България с най-високо заплащане са завършилите информатика и компютърни науки в Софийския университет “Св. Климент Охридски” - 1860 лв., по последни данни от края на миналата година. Втори поред с 1715 лв. са възпитаниците на Военна академия “Г.С. Раковски”, завършили “Военно дело”. Данните са за осигурителния доход, така че е възможно в някои специалности те да се разминават с реалните доходи – към осигурителния не влизат бонусите, за които не се плащат пенсионни вноски, и, разбира се, сивата икономика.

IT специалностите не са изненада – в последните години има голямо търсене на програмисти и различни специалисти по софтуер. При военното дело може да се изненадате – там заплатите може да се не са много високи, но различни допълнителни квалификации, както и участие в международни мисии и проекти могат сериозно да повишат заплатата.

Добър избор за кариера с високи доходи е и Американският университет в България, специалности Администрация и управление. Малко след него са компютърните науки на същото учебно заведение и на Нов български университет. С малко под 1500 осигурителен доход са завършилите математика в СУ “Св. Климент Охридски”, както и специалистите от комуникационна и компютърна техника на Техническия университет в София.

 

“Музикант къща не храни”

Нека погледнем и обратната страна – кои са най-ниско платените завършили. Българската поговорка “Музикант къща не храни”, важи и в тази класация и нашият герой Щурчо ще ви го потвърди. Хората, завършили музикално и танцово изкуство в Югозападния университет “Неофит Рилски” и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” вземат малко над 500 лв. Под тях са само възпитаниците на ЮЗУ със специалности електротехника, електроника и автоматика. Според търсенето на пазара на труда програмисти и инженери липсват – но зависи къде са учили. За завършилите комуникации и компютърна техника в Пловдивския университет заплтата е едва 526 лв. Преглед из класацията показва и друго – нетипичните специалности на някои университети не се радват на добри показатели. Така например, Техническият университет в Габрово, известен от десетилетия, предлага “Социални дейности”, но избралите да завършат имат средна заплата от едва 581 лв. Училите електротехника, електроника и информатика там вземат по 897 лв.

Още едно интересно сравнение – доходът на завършилите спрямо средната заплата в административната област, в която работят. Повече от двойно получават възпитаниците на Военната академия “Г.С. Раковски”, догонвани от Медицинския университет в Пловдив със специалност “Обществено здраве” и студентите по информатика от Софийския университет. Електротехниката и автоматиката също дават по-висок от средния за областта доход, ако са от Национален военен университет “Васил Левски” във Велико Търново, както и специалистите по администрация и управление в Медицинския университет във Варна и Американския в Благоевград.

Обратната страна – на хората с много по-ниски от средните за областта доходи, отново е за училите музикално и танцово изкуство в Пловдивския университет и ЮЗУ. Лошо се справят със заплатите и художниците от Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, както и специалистите от “Науки за земята” на Аграрния университет в Пловдив.

Ако искате с почти 100% сигурност да работите това, което сте учили, насочете се към военните специалности, стоматология и медицина. На челните места е и Академията на МВР със специалистите по архитектура, строителство и геодезия, както и фармацевтите. Това са и сред специалностите, в които има много ниска или нулева безработица. Най-лошо за намиране на работа е положението на завършилите “Науки за земята” или електротехника и автоматика в ЮЗУ, както и компютърните специалисти от Пловдивския университет.

Рейтинговата система на българските университети се публикува от Министерство на образованието и науката с помощта Институт "Отворено общество" социологическа агенция “МБМД” и IT компанията “Сирма Солюшънс”. Подробна информация за университетите може да намерите на http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#HomePlace:

 

Топ 5 по размер на доходите:

СУ “Св. Климент Охридски”, Информатика и компютърни науки – 1860.45 лв.

ВА “Г.С. Раковски”, Военно дело – 1715.10 лв.

АУ в България, Администрация и управление – 1572.56 лв.

НБУ, Информатика и комютърни науки – 1537.34 лв.

АУ в България, Информатика и комютърни науки – 1502.96 лв.

 

Най-ниските доходи са при:

ЮЗУ “Неофит Рилски”, Електротехника, електроника и автоматика – 500.17 лв.

ЮЗУ “Неофит Рилски”, Музикално и танцово изкуство – 512.66 лв.

ПУ “Паисий Хилендарски, Музикално и танцово изкуство – 515.23 лв.

РУ “Ангел Кънчев”, Биотехнологии – 516.19 лв.

ПУ “Паисий Хилендарски, Комуникационна и компютърна техника – 526.43 лв.