Най-добрата инвестиция е в образование и квалификация. Тя не се обезценява с времето и може да ви да донесе повече полза от влагането на средства в движимо имущество, акции или банкови депозити (особено ако се прави без нужните знания и умения). Поговорката „Дай на гладния не риба, а въдица” важи и тук. В сегашните трудни времена да разчитате на спестяванията си или на

помощ от държавата, без да развивате нови знания и умения, не е добър вариант. Качественото образование е „въдицата”, която ще ви осигури нови възможности, когато времената изискват радикални промени.

Много хора, ако бъдат уволнени на около 40-45 годишна възраст , приемат случилото се тежко и често се отказват от търсенето на работа само след няколко седмици разговори по телефона и срещи с приятели. Това се случва както в големите, така и в малките градове. Наистина е трудно да се намери работа в малките населени места, особено ако основният бизнес, който е давал хляб на хората в района, затвори врати.

Как да се справите с това предизвикателство? Нужни са качества като гъвкавост, адаптивност към промените, желание да се учат нови неща, предприемачески дух.

Не е разумно да се осланяте на отдавна придобитите знания и квалификация, без да полагате усилия да ги обогатявате или да разчитате на сигурната и спокойна държавна служба, да се оставите на „течението“. Това няма да Ви помогне, ако се наложи да започнете от нулата. Наистина, трудно е да се предвиди какво може да се случи в бъдеще, дали ще загубите спокойната си работа. Никой не се ражда пророк .... Но признаците за настъпващи промени или проблеми в дадена сфера на икономическия живот, компания или в държавия сектор, могат да бъдат забелязани от тези, които не желаят да заравят главата си в пясъка. Доброто образование, активната позиция и информираност могат да ви помогнат да „разшифровате“ предупредителните знаци и отрано да потърсите алтернативни варианти за бъдещото.

Ето и нашите съвети :

„Избирайте с разум професията си“ 

  • Ако все още ви предстои да направите избор към коя професионална сфера да се насочиш, помислте не само за това, дали  вихаресва, но и за бъдещата си реализация на пазара на труда. 

„Учете през целия живот“ 

  • Получените знания в училище или университета са само „началото“ на професионалния тви път. Животът е толкова динамичен, че те „остаряват“ много бързо. За да сте добри в това, което правите, са нужни непрестанно обучение и квалификация. Също толкова важно е да обърнете поглед и към други, нови сфери на дейност, към които евентуално можете да се прехвърлите с течение на времето.

„Обогатявайте се с нови знания и умения“

  • Можете да да се запишете на курсове по продажби и мениджмънт, независимо от настоящата служебна позиция, , можете да се запознаете с основите на предприемачеството, преди да започнете някакъв семеен бизнес, да научите  широко разпространен чужд език в бизнес средите (като  немски, английски, или испански), да научите  как се изготвя бизнес план за малкия бизнес в селското стопанство, който ще  помогне  остойностите  по-добре парчето земя, забравено от роднините на село и т.н..

„Повишавайте  финансовата си грамотност”

  • Умението да управлявате личните си финанси е също толкова важно, колкото и професионалното развитие. То ще ви помогне не само да се справяте по-добре с „ежедневните“ си разходи, но и ще можете по-успешно да планирате бъдещето си и да осигурите финансовата стабилност. Въпреки, че „личните финанси“ не са част от формалното  образование, съществуват редица възможности да обогатите знанията си в тази област – има курсове, информация в интернет пространството, книги.

И ако адаптираме баснята за щуреца и мравката в „басня за образованието“, то историята може да звучи по следния начин : щурецът е на спокойна „държавна служба“, добър е в това, което прави и не вижда смисъл да се „напряга“ да учи нови неща... така му е добре. Мравката работи в динамична компания, никога не отказва да научи нещо ново и го прави с вдъхновение. Може да стартира собствен бизнес и знае как да се справя с предизвикателствата. Помислете, кой би се справил по-добре в период на трудности?