В случая няма да ви даваме съвети за по-добро управление на семейните финанси, а надежда, че вашите деца по-добре ще управляват бюджета (а може би и вашия) и финансите си. Ще ви запознаем със същността на новия предмет, който се въвежда от следващата учебна година - "Технологии и предприемачество".

Вероятно за мнозина остава неясно какво точно обхваща новият предмет.

Какво ще се учи по „предприемачество"?

Важна тема в съдържанието на програмата за I-ви клас е: „Професии и предприемачество“. Учениците се запознават с основните професии и тяхната специфика. Ще се обсъжда кои  професии произвеждат стоки и кои услуги.  А също и какви знания и умения трябва да притежаваш, за да станеш, какъвто искаш  като пораснеш.

Акцент в новия предмет е и преподаването на основни финансови и икономически понятия, естествено по подходящ, игрови начин. Първокласниците придобиват представа за цена, стока, услуга, личен бюджет. Чрез игри –  например, „пазаруване в магазин“ -  те научават връзката между стока, цена и необходимостта от средства за закупуването й. Разбират, че за изработването и закупуването на стока или услуга са необходими финансови средства. Преподават им се основата на понятието „личен бюджет“ -  с колко пари дневно (или седмично) разполагат и какво могат да си купят с тях. Ще се дискутира дали могат  от дневния си личен бюджет да спестяват за осъществяване на някаква мечта, дали  могат  да спестят, за да направят подарък. Усвояват понятията „спестяване“ и „даряване“.

Целта е 7-годишните деца да усвоят основни понятия, които ще се „надграждат“ в по-горните класове. Например, в І-ви клас се усвояват понятията „спестяване“ и „даряване“, а във IІ-ри клас  се преподава разликата между „нужда” и „желание”. Кои неща са от първа необходимост и кои са плод на желание. Обогатяват се познанията във връзка с характеристиките на различните професии. Във всяка следваща година ще се усвояват все по-сложни понятия, за да се изгради най-важното – предприемаческо мислене. Предприемаческото мислене не е задължително бизнес или търговско мислене, а умения и знания за реализиране на някаква собствена идея.

Първокласниците  учат и планиране на дейности и материали при извършването на различни операции. Дори в елементарни операции като рязане, прегъване, връзване, съединяване и оцветяване, акцентът е върху планирането – предварително да преценят, какво им трябва за определена операция, какви моливи, лепило, хартия, за да се извърши добре цялата операция. Планирането е важен елемент в предприемачеството, който с годините ще се развива.

В по-горните класове учениците ще имат възможност да работят върху свои собствени идеи за финансови инициативи, бизнес планиране, предприемачество (във всичките му разновидности).  Реализирането на собствени идеи е предпоставка за развитие на самостоятелно мислене, на творческото начало и изграждане на хармонични и успешни личности.  Така децата и младежите  ще придобят увереността и знанията, за да станат „предприемачи на собствения си живот“.